Velká část tuzemských firem plánuje investice v oblasti energetických úspor. Obvykle chtějí obměnit staré technologie na výrobu energie, plánují využívat odpadní energii ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace… Uvažují o modernizaci či rekonstrukci energetických rozvodů, zateplení objektů, revitalizaci systému osvětlení či chtějí instalovat obnovitelné zdroje, včetně fotovoltaické elektrárny. Zároveň je často čeká výměna výrobních strojů za nové, energeticky méně náročné…

Stěžejním dotačním zdrojem je v této oblasti Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s programem „Úspory energie“. Oprávněným žadatelem je zde malý, střední i velký podnik a podpora může dosáhnout až 50 % ze způsobilých výdajů. Na tzv. projektovou přípravu (např. projektovou dokumentaci, energetický posudek či realizaci výběrového řízení) je nově podpora ještě vyšší (60 – 80 %). Oproti jiným programům je zde široký okruh možných žadatelů z hlediska podporovaných CZ-NACE, který zahrnuje nejen subjekty ze zpracovatelského sektoru, ale i stavební a obchodní firmy, či zemědělské podnikatele.

Od července 2018 až do dubna 2019 budou přijímány žádosti, na které jsou vyčleněny 4 mld. Kč. Oproti předchozím výzvám došlo ke změnám, které by měly zmírnit podmínky a zvýšit tak zájem o tuto podporu.

V rámci OP PIK je možné prostřednictvím dalších programů čerpat finance také například na elektromobilitu, či využívání druhotných surovin (od listopadu), podporovány jsou rovněž obnovitelné zdroje energií (od září), na rekonstrukci a budování systémů zásobování teplem lze pak podat žádost o dotaci již nyní od června.

Pro více informací navštivte http://www.edotace.cz/vyzva/uspory-energie-vyzva-iv a kontaktujte nás http://www.edotace.cz/kontakty

Vratislav Kubík, Team leader projektového a dotačního poradenství, Erste Grantika Advisory