Malý, vysoce specializovaný tým odborníků, který se zabývá praktickou aplikací vědeckých poznatků do projektování a řešení provozních stavů průmyslových celků a staveb letos slaví jubileum. Od svého vzniku v roce 1959 se ÚAM Brno podílí na desítkách projektů, které vyžadují multidisciplinární přístup a uplatnění poznatků z oblasti mechaniky těles a prostředí, hodnocení mezních stavů zařízení, nosnosti ocelových konstrukcí a lan nebo konstrukce tlakových nádob a potrubních systémů. Po celou dobu své existence sbírá doma i za hranicemi ocenění za inovační řešení problémů, které se jiným zdály neřešitelné.

 Inženýři z Guinessovy knihy rekordů

Mezi veřejnosti známé zakázky ÚAM Brno patří například měření napětí při přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, který je zapsán v Guinessově knize rekordů jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích. Atraktivním projektem byla i stavba vysílače Ještěd, pro kterou se v ÚAM Brno navrhovaly výztužné prstence, ověřovalo se chování konstrukce při zatížení větrem a tlumení vlastních kmitů. Historicky významné byly výpočty statiky mnoha mostních konstrukcí a lan (např. dálniční most u Velkého Meziříčí nebo most SNP v Bratislavě) nebo potrubních systémů. Práce na atypických různorodých úkolech, zejména pro oblast energetiky, je náplní činnosti společnosti i dnes. Ředitel ÚAM Brno Lubomír Junek k tomu dodává: „Postupem času a díky znalostem mezních stavů zařízení jsme se vypracovali k tomu, že jsme schopni poskytovat servis všem elektrárnám, ať už jsou klasické, jaderné nebo vodní. Když nastane složitější provozní problém nebo nestandardní situace, provozovatelé volají nás – a my se snažíme pomoci tak, abychom ochránili jejich investice a udrželi zařízení v bezpečném chodu. Jsme vlastně taková linka technické první pomoci, když běžné znalosti projektantů a inženýrů nestačí.“

 Lidé a vize

Specialisté společnosti se v současné době věnují široké škále výzkumných a aplikačních projektů z různých průmyslových odvětví – od degradací materiálů vlivem zatížení ve formě náhlé opakované změny teploty přes vnitřní napětí svarů až po dynamické chování konstrukcí při seismické události. Pozornost budí také aplikace poznatků pro testování tramvají – crash testy vozů nebo dynamické zkoušky podvozků. Jedním ze stavebních kamenů úspěchu společnosti je bez diskusí týmový duch a nadšení pro inovace. Sdílení poznatků je ve firmě podpořeno propracovaným systémem interního vzdělávání, opřeným o využití rozsáhlých znalostních bází. „Motto naší práce je zodpovědnost, profesionalita, spolehlivost a zejména otevřený dialog se zákazníkem, založený na důvěře“, shrnuje svou vizi ředitel Junek.

 Na vavřínech se tu neusíná

Mezi nověji datované úspěchy Ústavu aplikované mechaniky Brno se řadí například odstranění provozních vibrací hlavních parovodů elektráren typu VVER 1000, které bylo aplikováno v elektrárně Temelín a v dalších 10 jaderných komplexech v zahraničí. Za spolupráci na návrhu nového hřebenového těsnění pro hlavní cirkulační čerpadlo primárního okruhu bloků typu VVER 440 v jaderné elektrárně Dukovany získal ÚAM Brno druhé místo na prestižní NUMEX Trophy – mezinárodní soutěži v údržbě jaderných elektráren. Jedním z posledních mezinárodních ocenění práce společnosti je letošní udělení „energetického Oskara“ – ceny amerického Institutu pro výzkum elektrické energie EPRI za zavedení nové metody oprav svarových spojů Weld Overlay, která se aplikuje pro opravy svarů potrubí na jaderných elektrárnách.

Historie

Ústav aplikované mechaniky Brno byl založen v roce 1959 díky profesoru Vlastimilu Křupkovi, který ho pak vedl řadu let. Za jeho vznikem stála dlouhodobá spolupráce státního podniku Vítkovice s katedrou katedrou Pevnosti a pružnosti na Vojenské akademii Brno. Mezi první zakázky patřilo hlavně řešení problémů důlní techniky a vysokých pecí. Od roku 2004 je ÚAM Brno součástí Skupiny ÚJV, která je členem Skupiny ČEZ.