Tento týden jsme na Hospodářské komoře opět měli už tradiční významnou akci: besedu zástupců naši členské základny s představiteli různých částí politického spektra. Politici, kterým jsme mj. představili výsledky posledního Komorového barometru, přislíbili podnikatelům pomoc.

Z pravidelného šetření HK ČR mezi členskou základnou, do nějž se mnozí z Vás aktivně zapojují – a za to bych Vám chtěl opět poděkovat – vyplynula řada jednoznačných závěrů. Nejprve jen na okraj k hlavnímu evergreenu dnešních předvolebních dní – mzdám. Z průzkumu vyplynulo, že letos zvýšilo svým zaměstnancům mzdy 82 procent zaměstnavatelů. Nejvíce zaměstnanců se přitom dočkalo zvýšení o 5 a více procent, každá šestá firma zvyšovala o sedm procent.

Zásadní brzdou podnikání však zůstává a pro příští rok podle Vašich odpovědí zůstane, nedostatek pracovních sil, který brzdí až znemožňuje realizaci zakázek. Naši členové si v tomto před-volebním barometru měli také vybrat pět věcí, které by si nejvíce přáli od vlády. Více než tři čtvrtiny respondentů by uvítaly především snížení regulatorní zátěže, která se podle většiny podnikatelů nejenže nesnižuje, nýbrž se v letošním roce dále zvýšila. Dalších 67 procent volá po snížení odvodů.

Asi se nyní logicky ptáte, jak mohou politici, kteří byli v úterý našimi hosty, ve zbytku předvolebního času naplnit svůj slib, že pro podnikatele něco udělají. Odpověď docela jednoduchá: příští týden se bude v Senátu hlasovat o novele zákona, která umožní zavedení našeho Právního elektronického systému pro podnikatele. Situace po stanoviscích výborů nevypadá příznivě, ale budeme za tento projekt bojovat do posledních chvíle.

Vladimír Dlouhý