Český statistický úřad zpřesnil výsledky české ekonomiky za 2. letošní čtvrtletí. Náš hrubý domácí produkt mezi dubnem a červnem rostl rychleji, než se původně předpokládalo, a to meziročně o 2,8 %. Ve srovnání s prvními třemi měsíci letošního roku tak došlo k mírnému zrychlení růstu. Na výsledek má pozitivní vliv především spotřeba domácností. Díky rekordně nízké nezaměstnanosti a svižnému růstu mezd je nadále poptávka obyvatel silná a v současnosti je zárukou pokračujícího dobrého směru vývoje české ekonomiky i na neklidném mezinárodním moři. Množství rizik, kterými je zatížen letošní i příští rok, je českými spotřebiteli vnímáno jako marginální a výrazněji neovlivňuje chuť utrácet. To je jednoznačně pozitivní zprávou pro podnikatele i pro českou ekonomiku.

Publikované výsledky odpovídají prognóze Hospodářské komory, podle které česká ekonomika zůstává v dobré kondici i přes meziroční zhoršení hospodářské situace v eurozóně. Dle červencové Komorové makroekonomické prognózy očekáváme letos růst HDP o 2,7 % a v příštím roce o 2,6 %. Základní scénář naší prognózy ale počítá s negativními dopady brexitu na přelomu října a listopadu, který se projeví ve výsledcích posledního letošního kvartálu a především v první polovině příštího roku.

Rizika dalšího vývoje, především co se týká obchodních válek, brexitu a zpomalení na našich hlavních trzích nesmí být rozhodně podceňovány. Nicméně neměli bychom proto přehlížet pozitivní informace a data. Existuje zde totiž značné riziko v podobně možného snížení očekávání firem i domácností vlivem poplašných zpráv z českých médií a od některých analytiků. A nemalý potenciál poškodit naši ekonomiku má i vláda, a to v případě kumulace regulatorních opatření uvalených na podnikatele – tlak na další zvyšování mezd bez ohledu na produktivitu práce, zrušení karenční doby, zvažovaný povinný 5. týden dovolené a další. Jednou z rolí Hospodářské komory je právě na taková fakta upozorňovat a bojovat za lepší podnikatelské prostředí.