Běžná budova může na energiích ušetřit desítky procent ročně. Ne však, pokud patří svým energetickým zázemím do dvacátého, či dokonce devatenáctého století. Jak je na tom ta vaše, naznačí jednoduchá kalkulačka na webu www.uspornebudovy.cz, na jehož vývoji se podílela ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO.

 „Díky růstu cen energií na jedné straně a postupnému zlevňování moderních technologií na straně druhé budeme o tématu energetických úspor slýchat stále častěji, “ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Zhruba 60 procent energií se v Evropské unii spotřebovává právě v budovách. Při správném zavedení a užívání moderních energetických technologií by bylo možné neefektivitu snížit o více než polovinu. Jednoduchá a intuitivní kalkulačka na webu www.uspornebudovy.cz umožní správcům veřejných či administrativních budov na základě jednoduchých parametrů získat základní, ale zároveň i poměrně věrnou představu o tom, jaké energetické hodnocení jeho budova získá a kolik by přibližně mohli za rok ušetřit. Uživatel nepotřebuje znát přesné výdaje za jednotlivé položky ani technické detaily instalace. Pro orientační výpočet mu stačí pouze obecné znalosti –  například o typech použitých žárovek nebo způsobu regulace topení.

„Závazek týkající se energetických úspor je pro Evropu jedním ze základních bodů klimatické politiky, stejně důležitým jako cíle v oblastí úspor CO2 a výroby energií z obnovitelných zdrojů. Jelikož je to ale téma mediálně hůře uchopitelné, nevěnuje se mu tolik pozornosti,“ konstatuje ředitelka Národního centra energetických úspor Marie Zezůlková.

A Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), doplňuje: „Převládá mylný názor, že úsporné budovy a chytrá řešení jsou záležitostí pouze moderních staveb. Naši členové však již realizovali řadu projektů v historických a památkově chráněných budovách, které ukazují opak“.

Jde například o projekty v Národním divadle, Rudolfinu, hotelu Jalta či Kongresovém centru, na které upozornila na konci listopadu aktivační kampaň společnosti ČEZ ESCO.

Obyvatelé i návštěvníci Prahy mohli zahlédnout na zmíněných objektech obří informační poutače v podobě energetického štítku. Ač stářím a architekturou rozdílné, všechny prošly důkladným energetickým auditem a byla pro ně vypracována unikátní řešení, která optimalizovala jejich provozní náklady a posunula je do kategorie chytrých budov. Celková úspora nákladů na energie v nich čítá řádově desítky milionů korun ročně.

Jde přitom pouze o reprezentativní výběr projektů ČEZ ESCO, které má ve svém portfoliu celou řadu dalších projektů podobného zaměření – nemocnice, školy, průmyslové objekty nebo veřejné budovy. Všechny budovy byly modernizovány pomocí principu EPC (Energy performance contracting), díky němuž byly potřebné investice do nových technologií plně hrazeny z budoucích energetických úspor. Toto řešení pro zadavatele představuje téměř nulovou míru rizika, protože náklady se jim během několika let vrátí v nižších výdajích a po splacení investice už z projektu pouze profitují. Poskytovatel služby navíc tuto úsporu smluvně garantuje.