Hospodářská komora ČR mnoho let intenzivně bojovala za zachování tzv. karenční doby. V tomto boji jsme nakonec, v době zahlcené rozdáváním dárků voličům, kdy jsou odbory součástí vládních koalic, neuspěli a od 1. července letošního roku má být karenční doba zrušena. Na bedra zaměstnavatelů padne další zátěž v podobě proplácení prvních třech dní nemocenské, ale očekávali jsme, že tyto dodatečné výdaje budou podnikatelské sféře kompenzovány větším snížením pojistných odvodů a také zavedením plošné elektronické neschopenky, která sníží podnikatelům náklady na administraci pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců a zároveň zlepší jejich možnosti, jak operativně řešit výpadky na určitých pracovních pozicích.

Bohužel, ani tato slabá náplast není zaručena. Projekt eNeschopenky, který se měl původně rozjet ihned v návaznosti na zrušení karenční doby, vykazuje naprosto evidentní znaky nepřipravenosti. Je výsměchem jednomu z účelů eNeschopenky, kterým má být její operativnost, že zaměstnavatelům má být podle původního ministerského návrhu informace o nemocném zaměstnanci sdělována formou odpovědi na dotaz zaměstavatele, a to až v osmidenní lhůtě. Nyní jsme navíc svědky názorové otočky MPSV, které najednou tvrdí, že žádná dohoda o souběžném plnohodnotném spuštění eNeschopenek a zrušení kareční doby neexistuje.

Pokud bychom měli problém krátce shrnout, věci se zase dostaly do krajnosti. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý dopisem požádal premiéra Andreje Babiše, aby vláda účinnost zrušení karenční doby i eNeschopenky odložila na začátek příštího či přespříštího roku. Ostatně nejde jen o nepřipravenost státu i lékařů systém spustit v letošním červenci, ale i o to, že například změna informačních systémů, ke které budou muset podnikatelé přistoupit, se lépe uskutečňuje k začátku nového účetního období. Věříme proto, že vláda pochopí vážnost dopadů nepřipravenosti eNeschopenky na podnikatelskou sféru a vyjde naší žádosti vstříc. S podobným návrhem v průběhu tohoto týdne navíc přišli i občanští demokraté, kteří podobně jako Komora nevidí jiné řešení než zrušení karenční doby odsunout minimálně na leden 2020. A to jen v případě, že k tomuto datu bude systém elektronických neschopenek plně funkční.