ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO, realizuje pro AVU unikátní projekt, který jako první v Česku kombinuje metodu energetických úspor se zárukou (EPC) s dotacemi podle nových pravidel Operačního programu životní prostředí (OPŽP).

Nejznámější česká umělecká vysoká škola z veřejných prostředků během 10letého projektu uspoří nejméně 31,6 milionu korun. ENESA, která je zkušeným dodavatelem energetických staveb a poskytovatelem energetických služeb metodou EPC, toho dosáhne zejména zlepšením tepelných vlastností objektů a renovací technologie. Projekt bude mít zároveň i významný ekologický dopad.

Modernizací projde například vzduchotechnika a dohledové nebo řídicí systémy. Výraznou změnou k lepšímu bude i výměna osvětlení. Celkem 920 žárovek a zářivek bude nahrazeno úsporným LED osvětlením s vhodným indexem podání barev. Nové osvětlení ušetří až 60 % současných nákladů.

Akademie výtvarných umění v Praze využívá celkem pět budov, postavených na přelomu 19.
a 20. století. Jedná se o registrované kulturní památky, na nichž se architektonicky podíleli mimo jiné i Jan Kotěra a Josef Gočár. Modernizace probíhá mimořádně šetrně právě s ohledem na historický i umělecký význam těchto objektů.

Výhodné financování díky EPC

Část stavebních prací bude hrazena z dotace Operačního projektu životní prostředí (OPŽP).

Při využití EPC dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí, jinak rozdíl sám doplácí. Zákazník nemusí na modernizaci dávat peníze ze svého rozpočtu, náklady na instalaci úsporných opatření se postupně uhradí z dosažených úspor energie. Loni například projekty EPC od ENESA uspořily českým obcím a veřejným institucím 215 milionů korun.

„Kombinace EPC a dotace pro nás byla jasnou volbou. Jen z úspor bychom výměnu oken nebo izolaci střechy nezaplatili, s tím nám pomůže dotace, která je díky spojení s EPC vyšší. Navíc díky EPC se nám náklady na modernizaci energetického hospodářství budov vrátí ve smluvně zaručených a transparentních úsporách,“ říká Tomáš Vaněk, rektor AVU.

Památkově chráněný objekt vyžaduje individuální přístup

Do konce roku budou repasovány nebo nahrazeny replikami stovky oken, které by zaplnily třetinu fotbalového hřiště. Původní rámy atypických ateliérových oken, které tvoří nezaměnitelný vzhled těchto budov, zůstanou, pouze budou osazeny novými izolačními dvojskly. „Každá historická budova vyžaduje individuální a ohleduplný přístup. Podobně tomu bylo například v Národním divadle nebo v Rudolfinu, kde EPC úspěšně funguje už pátým rokem,“ vysvětluje Václav Taubr, generální ředitel společnosti ENESA.

Rekonstrukce se dotkne i bočních dveří na zahradu a dvoukřídlých dvojitých dveří do ateliéru, kde byla mj. dokončena socha koně svatého Václava z Václavského náměstí. Vše by mělo být hotovo do konce roku 2019.

Očekávaná úspora za celou dobu trvání projektu je 25 360 GJ tepla a 3910 MWh elektřiny. Škola ušetří díky novým moderním zařízením, jejichž obsluha je levnější, také 6,8 mil. Kč na ostatních provozních nákladech. Emise CO2 budou o 6 547 tun nižší v porovnání se současným stavem.