Ministerstvo dopravy by mělo zrušit vypsanou soutěž na provozovatele mýtného systému v České republice po roce 2019. Jasný požadavek, který při úterní schůzce na půdě resortu přednesli zástupci dopravců i podnikatelských svazů, včetně Hospodářské komory ČR. Ta argumentuje zejména tím, že tendr za 29 miliard korun nebyl od začátku jakkoliv projednán a diskutován s podnikatelskou veřejností a že právě zájmy veřejnosti soutěž opomíjí. Palčivou otázkou je také plánované rozšíření na 900 kilometrů silnic I. tříd, proti kterému brojí i tuzemské kraje.

Ťok: zrušení tendru by ohrozilo výběr mýta

Ministr dopravy Dan Ťok nicméně již několik dní před schůzkou předeslal, že případné zrušení tendru je v podstatě nemožné a ohrozilo by samotný výběr mýta po roce 2019. Resort se tak snaží vzbudit dojem, že Hospodářská komora i dopravci přišli se svoji kritikou na poslední chvíli a ohrožují příjmy státu. Tento pohled je ale klamný, Komora na problematiku mýta a na nutnost řešení situace po skončení stávajících smluv upozorňuje mnohem déle, vyslyšena ale nebyla.

Vážíme si toho, že Hospodářská komora byla přizvána do pracovního jednání o budoucnosti zadávacího řízení na správce mýtného systému na další desetileté období, nicméně už od roku 2014 jsme ministerstvo opakovaně upozorňovali na zpoždění prací při přípravě systému mýta související s nečinností projektového týmu i pracovních skupin a žádali, aby resort k rozvoji mýtného systému vypracoval koncepční materiál. Pokládáme za nepřijatelné, aby státní koncepci mýta určoval vítěz zadávacího řízení,“ uvedl předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp s tím, že se tak současným problémům s mýtným tendrem, kterými se zabývá už i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, dalo předejít.

Rozšíření na silnice I. třídy = další problém

Podle názoru Hospodářské komory je ve hře možnost, že by se mýto nerozšířilo o 900 kilometrů, ale jen zhruba o polovinu. Jednalo by se tak pouze o ty úseky silnic I. třídy, které nahrazují chybějící úseky dálnic. „Existují-li cesty, jak zrušit rozšíření mýta na další silnice I. třídy, případně omezit je pouze na rozsah 474,1 km silnic nahrazujících chybějící dálnice, aniž by bylo nutné zrušit mýtný tendr, je čas, aby ministerstvo dopravy tyto cesty navrhlo. Potom by bylo možné hledat konsenzus o dalším postupu,“ vysvětluje Šíp.

Rozšíření mýta o 900 km dalších úseků silnic I. třídy je zcela zbytečným krokem, který může vést k zesílení kamionové dopravy v už tak těžce zkoušených centrech měst a menších obcí.

Do výběrového řízení na provozovatele mýtného systému po roce 2019 se hlásí současný provozovatel Kapsch, slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems. Také samotné firmy přitom tendr v mnoha ohledech kritizují. Jedním z hlavních důvodů je, že ministerstvo v rámci řízení nevybralo, jaký systém mýta preferuje. Firmy tak mohou navrhnout buď satelitní systém, který nevyžaduje mýtné brány, nebo navázat na současný, takzvaný mikrovlnný. Další informace naleznete ZDE.