Parlamentní volby přinesly změny ve složení Poslanecké sněmovny a začínají se rýsovat obrysy nové vlády. Hospodářská komora ČR proto chce na nadcházející kabinet apelovat zejména v otázkách zlepšování podnikatelského prostředí, tato problematika se v minulém volebním období příliš daleko neposunula. Komora se zároveň zapojuje do diskuze také v otázkách členství České republiky v Evropské unii nebo přijetí eura.

Členství v EU je klíčové, o euru diskutujme

Vzhledem k volebnímu úspěchu strany Svoboda a přímá demokracie a dalším názorovým proudům v různých stranách, zůstává základním požadavkem setrvání v EU. Jsme proexportně orientovanou ekonomikou s podílem EU na našem vývozu více než 80 %. Vzájemná provázanost s EU však je mnohem hlubší, od významného podílu zahraničních investic až třeba po společnou obchodní politiku vůči třetím zemím. Bez ohledu na někdy až zásadní výhrady žádná skutečně rozumná vláda nesmí o odchodu z EU ani uvažovat.

Jiné je to s eurem. Exportéři samozřejmě vědí o okamžitých výhodách z přijetí společné měny, většinový názor podnikatelů však jednoznačně upřednostňuje setrvání u české koruny. Příští vláda musí nejen sledovat, jak především velké země EU budou ochotny přistoupit na reformy, které EU učiní dlouhodobě životaschopnou, ale současně mít ambici se těchto diskuzí aktivně účastnit. Na upřesnění našeho postavení vůči euru bude mít při tom dost času.

Snižujme byrokracii

Dalším zásadním požadavkem je snížení byrokratických a administrativních překážek pro podnikání. Celá politická reprezentace musí zprůhlednit zákonodárství a zjednodušit podnikatelům život.

Totéž platí o zatížení podnikatelů vysokými odvody na zdravotní a sociální pojištění. Vzhledem k provázanosti s deficitem státního rozpočtu zde není okamžité řešení, vláda by však měla učinit alespoň první kroky k postupnému snižování tohoto břemene.

České ekonomice se nyní daří, přesto kombinace administrativních překážek, odvodového zatížení a tlaku na růst mezd staví některé podnikatele do svízelné situace. Žádáme vládu, aby zamezila dalšími administrativnímu tlaku na růst mezd, stejně tak jako nárůstu úřednického aparátu a platy ve veřejném sek-toru aby nezvyšovala plošně, ale pouze selektivně, profesím, kde je to nesporné. Podnikatelé zvyšují mzdy, dokonce rychleji, než minulá vláda a odbory před rokem požadovali. Při nedostatku na trhu práce a při rostoucí ekonomice se růst mezd očekává, dlouhodobě však nelze připustit odtržení tohoto růstu od růstu produktivity práce.

Zrychleme výstavbu infrastruktury

Již několik minulých vlád hodně hovořilo o potřebě urychlení výstavby dopravní infrastruktury, plošného zavedení rychlého internetu, reformě vzdělávacího systému a efektivnějšího využití prostředků, vkládaných do podpory vědy a výzkumu. Na stole jsou nicméně v podstatě jen samé fráze, které je až směšné stále opakovat. Připravenost výstavby nových dálničních úseků je v řadě případů dobrá, vláda však nesmí připustit další obstrukce ze strany úřednického aparátu. Podobně je to s vysokorychlostním internetem a digitalizací vůbec, kde jsme v minulých letech promeškali nejednu šanci.

Zdroj foto: https://pixabay.com/cs/euro-note-pen%C3%ADze-m%C4%9Bny-500-euro-1205315/