Podpora zahraničního obchodu českých firem je jednou z dlouhodobých priorit Hospodářské komory, která podnikatelům nabízí v tomto oboru rozsáhlé služby. Kromě exportních konferencí, které od roku 2016 pomohly 877 firmám úspěšněji vyvážet své produkty do zahraničí, mohou podnikatelé využívat i služeb vyškolených Krajských exportních specialistů.

České firmy v minulých letech postrádaly účinné nástroje na podporu svého podnikání a zahraničního obchodu v oblasti exportu, stejně jako informace o jednotlivých trzích. Hospodářská komora proto zajišťuje konkrétní podporu českých exportérů doma, při přeshraniční expanzi i při následném působení na cizích trzích. A to jak pravidelnými semináři, tak expertní podporou v krajích.

Komora ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR spustila projekt Krajských exportních konferencí, během kterých již pátým rokem vzdělává české firmy se zájmem o export do zahraničí přímo v jejich regionech. Jen loňských čtyř exportních konferencí se zúčastnilo 122 firem. „Ve spolupráci s regionálními komorami pravidelně firmám přinášíme přehledné informace o vhodných teritoriích pro export jejich výrobků i o specifikách jednotlivých regionů. Firmy se potkávají jak s reprezentanty zastupitelských úřadů nebo ministerstev, tak zejména s podnikateli, kteří aktivně v zahraničí působí a umí je prakticky připravit na případná úskalí například složitějších asijských trhů,“ říká viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář.

Krajské exportní konference se v minulých letech staly pro podnikatele cenným zdrojem informací, jak úspěšně podnikat v cizině. Firmy oceňují zejména konkrétní informace o teritoriích, které by jinak neměly šanci získat. Např. o specifikách daného trhu nebo možnostech financování exportních projektů. Podnikatelé by přitom uvítali vetší diverzifikaci vývozu a menší závislost na zemích EU. Na mimoevropských trzích je pak zajímá problematika zajištění exportu a financování jejich projektů.

„Díky exportní konferenci jsme se spojili s bankéřem, s nímž dojednáváme možnost úvěru pro naše klienty v Bělorusku, kteří mají zájem o nákup našich strojních zařízení v hodnotě milionů korun. To by nám otevřelo dveře na běloruský trh, kde poptávka po našich výrobcích roste,“ uvedl jednatel strojírenské firmy Pestall z Prachovic na Chrudimsku Josef Pecina, který se zúčastnil říjnové exportní konference v Pardubicích.

Hospodářská komora kromě konferencí zajišťuje v rámci své přítomnosti v regionech pro firmy z celé ČR i celorepublikovou síť Krajských exportních specialistů. Odborníci v deseti krajích poskytují firmám informace o možnostech zahraniční expanze. Bližší informace a kompletní seznam exportních specialistů najdete na www.komora.cz/kes.

Krajští exportní specialisté firmám radí např. v otázkách byznysu v exotických a netradičních vývozních teritoriích. Např. v Africe firmy zpravidla nemohou spoléhat na komerční pojišťovny, načež je specialisté nasměrují na státní instituce (ČEB, EGAP), které mají pro podobné případy finanční a pojistné nástroje.

Celý článek najdete v nadcházejícím čísle časopisu Komora, který vychází 3. března.