Hospodářská komora ČR už na začátku úvah o loterii k EET navrhovala, že logičtější by bylo loterii směřovat na prodejce zboží nebo služeb, kteří přijímají platby v hotovosti. K tématu v tomto týdnu v Duelu pro Seznam zprávy hovořil ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.

„Dávalo by smysl jako pozitivní stimulaci k dobrovolnému plnění evidenčních a vůbec daňových povinností losovat mezi zaevidovanými tržbami ty, které by přinesly vítězným podnikatelům prémii v podobě slevy na dani z příjmů,“ říká Minčič.

Slevu na dani by si pak podnikatel mohl uplatnit kdykoliv v budoucnu. Dnes je účtenková loterie nastavena tak, aby odrazovala podnikatele od případných pokusů o krácení tržeb. Kontrolu nad nimi ale mají držet právě zákazníci, kteří budou mít kvůli výhrám motivaci si účtenky brát a registrovat je.

Podle Hospodářské komory ČR je to pro stát zbytečně komplikované kvůli nutnosti organizovat výplatu výher a ještě pouštět žilou státní-mu rozpočtu. Navíc je tu otázka morálního hazardu – stát se pouští do oblasti hazardu, který kvůli společenské nebezpečnosti sám přísně reguluje a ještě narušuje tržní prostředí.

„Vstup státu na jakýkoliv trh vždy budí pozornost a ostražitost. V určité míře totiž bude stát nepochybně konkurovat soukromé nabídce ze strany loterního průmyslu,“ soudí Ladislav Minčič.