Ve středu skončila další z velmi úspěšných misí Hospodářské komory ČR. Tentokrát Komora s delegací 70 firem navštívila Izrael, jednu z průmyslově nejvyspělejších zemí světa, která hraje prim v řadě oblastí špičkových technologií. První z významných zastávek bylo Česko-izraelské podnikatelské fórum v Tel Avivu, které proběhlo ve spoluprávi s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou a jehož se zúčastnila i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Následně měli podnikatelé možnost se sejít přímo s hlavou státu. Miloš Zeman, který se mj. zúčastnil otevření Českého domu v Jeruzalémě,  se s delegací sešel hned první den po svém příletu na oficiální návštěvu státu.

Hlavní náplní cesty napříč jejím programem ovšem zůstala bilaterální jednání s izraelskými firmami. Účastníci mise se už při její přípravě shodli na tom, že předmětem česko-izraelské spolupráce by měly být především obory s vysoce vyspělou technologií a vysokou přidanou hodnotou. Nejde jen o to učit se; Česká republika rozhodně nemusí trpět nízkým sebevědomím. V Izraeli se všeobecně ví, že Česká republika má dlouhou a rozvinutou průmyslovou tradici, že patří k významným výrobcům automobilů a že umí také kvalitní letadla, vlaky, tramvaje či autobusy. A samozřejmě spotřební zboží, z nichž některé je naprosto jediněčné, jako třeba ruční sklo či pivo. Naše země je ovšem známá i díky nanotechnologiím, biotechnologickým výrobkům či pokročilým technologiím v oblasti obnovitelných zdrojů energie nebo čistíren odpadních vod. A statistiky ukazují, že se do Izraele vyváží nejen osobní automobily (česká auta představují skoro čtvrtinu tamního trhu), ale také měřicí přístroje a zbraně. Tomu ostatně do značné míry odpovídalo i složení podnikatelské delegace: výrobci elektromotorů, čerpadel, firmy z oboru biotechnologií, námořní přepravy, firmy z oblasti obranného průmyslu, ale také třeba lázeňství. Úspěchy tak na sebe snad nenechají dlouho čekat.