Zakládání účtů v zahraničí není něco, co bychom dělali běžně. Natož když dojde na vyjednávání o úvěru nebo třeba zřizování dceřiných společností mimo vlastní zemi. Přesto existuje způsob, jak si řadu věcí velmi usnadnit. Některé bankovní domy, především ty velké, mívají útvar, který funguje jako zahraniční oddělení. Jeho úkolem je pomáhat místním firmám s vyřizováním bankovních záležitostí v zahraničí, a naopak zahraničním ve své zemi.

Ukažme si, jak taková služba funguje, na příkladu International Desk v České spořitelně: českým firmám a fyzickým osobám pomáhá navázat spolupráci s bankami ve středoevropském regionu – a stejně tak zpracovává i požadavky přicházející z jiných zemí. „Klientům jsme schopni zajistit bankovní služby v zahraničí, aniž by museli vstoupit na půdu cizí země, používat cizí jazyk a jednat se zahraniční bankou,“ vysvětluje Edita Záklasník Glajchová, International Desk Officer. Záležitosti, které její oddělení vyřizuje, lze rozdělit do tří skupin:

  • požadavky související s otevřením účtu;
  • žádosti o úvěr;
  • administrativní úkony.

Tyto služby mohou využít všichni klienti nezávisle na své velikosti a oboru podnikání.

Příklad e-shop

Jste-li např. provozovatelem e-shopu a chcete, aby vaši zahraniční zákazníci mohli platit bez poplatků za zahraniční platbu a platby probíhaly rychleji, budete si potřebovat zřídit v dané zemi účet. Můžete se tam rozjet a začít si vše vyřizovat osobně, anebo se obrátit na International Desk, který vyřídí všechny náležitosti a účet vám zřídí na dálku. International Desk při tom spolupracuje buď se sesterskou bankou v rámci skupiny Erste, anebo s partnerskou bankou mimo skupinu. V obou případech vše probíhá na základě reciprocity a banka klientovi neúčtuje žádné náklady.

Významnou úsporu času i finančních prostředků klienta představuje možnost dodat zahraniční bance potřebné údaje přímo ze systému domácí banky – odpadá tak jejich další ověřování. Další úsporu a urychlení celého procesu přináší také možnost využít pracovní překlady různých dokumentů, které mohou využít banky v rámci skupiny. „K naší práci patří také vysvětlit případné odlišnosti mezi bankami,“ doplňuje Edita Záklasník Glajchová.

Úvěr v zahraničí?

International Desk ale pomáhá klientům řešit i složitější záležitosti související například se založením dceřiné společnosti – opět jak českým firmám v zahraničí, tak zahraničním firmám v ČR. Pokud klient potřebuje pro svou dceřinou společnost v zahraničí úvěr, International Desk zprostředkuje kontakt na konkrétního bankovního poradce v regionu, kde firma sídlí. Výhodou je, že bankéř už je se všemi okolnostmi díky International Desk předem seznámený, a jednání tak probíhá snáze a rychleji.

Mimořádně intenzivní a přínosná je spolupráce České spořitelny s bankami v Německu, které je největším obchodním partnerem ČR a kam vedle Slovenska a Polska směřuje nejvíce požadavků klientů International Desk. Partnerskou institucí je v tomto případě S-CountryDesk, výbor německých spořitelen.