Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků členských firem je cíl projektu Jihočeské hospodářské komory realizovaného v oblastech IT, měkkých dovedností, jazykového vzdělávání či ekonomických, právních a technických kurzů. Doposud kurzy prošlo více než 650 pracovníků, největší počet kurzů byl realizován v oblasti informačních technologií.

O tom, že zájem o vzdělávací kurzy v oblasti techniky, manažerských dovedností, účetnictví, práva či cizích jazyků, je ze strany členských firem Jihočeské hospodářské komory velký, potvrzují i loňská čísla zúčastněných zaměstnanců firem. Do konce roku 2018 bylo proškoleno na 650 pracovníků v rámci 95 kurzů, z toho největší zájem byl o vzdělávání v oblasti obecných informačních technologií, kterého se zúčastnilo celkem 293 zaměstnanců.

„Velký zájem byl také o workshopy měkkých dovedností, kterých se v minulém roce zúčastnilo 217 účastníků, nebo jazykové kurzy s 84 proškolenými pracovníky,“ pochvaluje si vysokou účast Olga Bakker, manažerka projektu Jihočeské komory. Její kolega, Petr Rejnek navíc doplňuje: „Zájemci z řad členských firem se mohou ucházet o vzdělávání tím způsobem, že s nimi bude individuálně připraven vzdělávací plán, navíc veškerou administrativu za firmy vyřídíme my a celé školení je pro ně bezplatné.“

Firmy musí pouze splnit několik podmínek, aby výdaje za vzdělávání mohly být podpořeny z Evropského sociálního fondu, z něhož je celý projekt financován. Všichni účastníci také musí být zaměstnanci firem, které jsou členy Jhk, a z celkového počtu zapojených osob do projektu musí minimálně 60 % splnit účast vyšší než 40 hodin.

„Na jaro připravujeme pro firmy IT vzdělávací balíčky, které budou zaměřeny na programy Microsoft Office – hojně využívané ve většině společností, ale i analýzu a zpracování dat pro pokročilejší uživatele,“ upřesňuje Olga Bakker. Loňská nejvyšší účast na IT kurzech potvrzuje, že je pro firmy stále důležitější, aby jejich zaměstnanci byli schopni porozumět a následně vyčistit či zpracovávat výrobní, obchodní, finanční či logistická data. Oldřich Hes ze společnosti Globis s.r.o., která je dodavatelem IT kurzů v projektu, dodává: „V IT kurzech vnímáme velký zájem o práci s rozsáhlými tabulkami a soubory dat, proto se mimo jiné věnujeme importu dat z různých systémů, jejich zpracováním a vyhodnocováním s využitím moderních metod a nástrojů. Účastníci oceňují výuku na praktických příkladech, využití různých vzorců, funkcí a vychytávek, které jim práci o hodně usnadní.”

Stále oblíbenější jsou ale také kurzy věnující se grafickým programům a sociálním sítím, které jsou vhodné především pro pracovníky z marketingu či PR a obchodních oddělení. Nelze opomenout ani semináře z oblasti účetnictví, ekonomiky a práva, kde každý rok probíhají menší či větší změny v legislativě, a proto je nutné novinky stále sledovat a orientovat se v nich. V roce 2018 bylo v těchto oborech zorganizováno celkem 5 kurzů s 46 účastníky.

Jhk se také mimoto uchází o další podporu, aby mohla uspokojit nároky i dalších zájemců. Ti se tak v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory mohou na podzim tohoto roku těšit například na manažerskou akademii a další rozšířenou vzdělávací nabídku.

Projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie z Operačního programu Zaměstnanost.