Kamenosochařství a restaurátorství Bohumil Pánek je jedním z nejstarších rodinných podniků v zemi: doložená historie kamenosochařské dílny rodu Pánků sahá až do roku 1673. Dnes, stejně jako kdysi, patří mezi špičku v oboru. V současnosti provádí restaurátorské práce například na hradě Rožmberk, zámku v Lánech, ale i řadě drobných objektů, jako jsou poutní místa či různé památníky. Srdeční záležitostí je pro toto rodinné kamenosochařství práce na katedrále svatého Víta a dalších památkově chráněných objektech v areálu Pražského hradu, o které pečuje už 300 let. Převážnou část práce sice tvoří státní zakázky, firma se ale věnuje i moderní kameničině. Původně sídlila v Praze na Starém Městě, od roku 1849 je v Říčanech.

Bohumil Pánek, současný šéf firmy, je už desátou generací kameníků a kamenosochařů v rodině. Stejně jako tři generace Pánků před ním vystudoval kamenickou a sochařskou školu v Hořicích v Podkrkonoší, která je nejstarší a dodnes nejprestižnější institucí tohoto typu u nás. „Od patnácti let jsem chodil s tátou na brigády tam, kde právě pracoval, včetně svatovítské katedrály. Naučil jsem se od něj vlastně všechno, co se týká našeho oboru práce s kamenem,“ popisuje Bohumil Pánek, jak postupně pronikal do tajů kamenického řemesla.

Když se ve firmě používají 600 staré postupy

Když Bohumil Pánek projíždí Prahou, vidí leckde výsledky své práce. Jeho nejoblíbenější historické období je gotika, kdy došlo v českých zemích za vlády Karla IV. k nevídanému rozkvětu. Obdivuje Petra Parléře a středověké kameníky, kteří vysekávali ozdobné vrcholové části opěrných pilířů katedrály jen tak „od oka“. Kameníci v jeho firmě však nemají problém pracovat stejně tradičním způsobem: když je potřeba udělat kopii 600 let staré ozdoby, vysekají ji stejně jako jejich předchůdci na základě odhadu.

Šéfovi kamenosochařství se na jeho nevšední profesi líbí především to, že je vysoce specializovaná: „Naší specializací je gotická architektura, kašny a různé masivní prvky, které jsme schopni demontovat, odvézt, opravit a dát zpátky. Leckdy manipulujeme s objekty, které váží třeba jednu tunu,“ popisuje náročnost své práce.

Mezi časté zakázky říčanského kamenosochařství patří i zmíněné restaurování historických kašen. Dokonce i kašnu, která je na první pohled v dezolátním stavu, je leckdy ještě možné zachránit. Restaurátoři ji vyčistí, vymění čepy a napustí minerálním roztokem. „Pokud kašna teče, zalijí se spáry olovem, které se na rozdíl od malty nevydrolí, případně se do ní vyrobí olověná vana. Památku to může zachránit na stovky let,“ říká Bohumil Pánek.

Rodinná tradice pokračuje v další generaci – a od září také v nové dílně

I kamenosochařství však musí jít s dobou. Letos v září zprovoznilo v Říčanech novou dílnu. Dvoupatrová hala má moderně řešený vstup s pojízdnými vraty a jeřábem pro snadnější přemisťování těžkého materiálu. S financováním stavby pomohla firmě Česká spořitelna. Bohumil Pánek jí tím vyjádřil velkou důvěru, protože výjimečně porušil pravidlo svého otce, které jinak vždy dodržuje: „Pořizuj si jen to, na co máš.“ Stavba nové dílny však byla finančně příliš náročná. Nyní je zde vše, co moderní kamenosochařství potřebuje, přičemž se počítalo i s reprezentativními prostory.

V současnosti pracují v kamenosochařství tři generace Pánků: matka Bohumila Pánka má na starosti účetnictví a syn, který nedávno dokončil hořickou kamenosochařskou školu, se postupně zaučuje do všech prací v dílně i na zakázkách v exteriérech. „Cením si toho, že syn si tuhle profesi vybral sám od sebe a rodinná tradice nebude přerušena,“ říká k tomu jeho otec. Sám by nic jiného dělat nechtěl. „Když to vyjde a na jaře můžeme zase začít s opravami svatovítské katedrály, je to čest. Vyjdu nahoru a poděkuju za to, že jsem zase tam. Je to úžasný pocit,“ popisuje radost z práce svého kamenosochařství Bohumil Pánek.

S Kamenosochařstvím a restaurátorstvím Pánek (od roku 2008 s.r.o.) spolupracuje Česká spořitelna už téměř 30 let. V minulém roce poskytla firmě hypoteční úvěr na výstavbu nové kamenosochařské dílny. „V ostatních případech jde především o bankovní záruky, které kamenosochařství potřebuje, když se hlásí do výběrových řízení. Stalo se, že jsme vystavovali i tři záruky za měsíc,“ říká firemní bankéřka Alena Hnízdilová. S klientem ji shodou okolností spojuje i zájem o historii: v minulosti se například s úspěchem zúčastnila populární televizní soutěže O poklad Anežky České.