Poodhalit historii obchodních komor, cechů a řemeslnických společenstev můžete s knihou, kterou Hospodářská komora ČR vydala u příležitosti 25. výročí svého novodobého fungování. Na 280 stranách s mnoha dobovými fotografiemi a ilustracemi nabízí kniha pohled na minulost českého státu v posledních – často velmi turbulentních – 150 letech, na jejichž pozadí vznikala významná podnikatelská uskupení, cechy a řemeslnické spolky.

První polovina knihy nabízí pohled na vývoj institucionální infrastruktury, na jejímž základě živnostenská i další společenstva vznikala a následně fungovala. Ukazuje, jaké historické vlivy tyto spolky formovaly a jaká byla vlastně motivace k jejich vzniku.

Druhá část publikace je věnována novodobé pětadvacetileté historii Hospodářské komory ČR i jejímu výhledu a vizím do budoucna. Soudobá Hospodářská komora České republiky úzce navazuje na činnost předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor, živnostenských spolků a dalších svépomocných podnikatelských sdružení a v novodobé historii České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry.

Jako jasné pojítko se přitom dávnou i zcela nedávnou historií Hospodářské komory České republiky a jejích předchůdců objevuje jeden aspekt: Podnikatelské reprezentace vždy sehrávaly, sehrávají a budou sehrávat nezastupitelnou roli nejen v hospodářské oblasti českého státu a společnosti. Knihu lze objednat ZDE.