Společnost ČEZ ESCO uvádí na trh komplexní řešení s názvem ČEZ Green Energy pro maximální efektivitu při provozu elektromobilů, které spojuje fotovoltaickou elektrárnu, bateriové úložiště a dobíjecí stanici. Jedná se o finančně i ekologicky úsporné řešení, které lze realizovat bez prvotních investičních nákladů nebo s využitím dotačních titulů. Řešení od ČEZ ESCO podporuje stále se rozrůstající poptávku po obnovitelných zdrojích energie a čisté mobilitě.

„Nové trendy jako například digitalizace či nové technologie vedou k nezbytné změně ve způsobu cestování. Společnost ČEZ ESCO jako jednička v oblasti zelené energetiky udělala v posledních letech významné kroky v rozvoji elektromobility a v rámci ČEZ Green Energy plánuje ještě větší měrou investovat do komplexních řešení v oblasti obnovitelných zdrojů, elektromobility či akumulace,“ říká Vlastimil Vyskočáni, obchodní ředitel ČEZ ESCO.

Řešení ČEZ Green Energy reaguje na rostoucí ekologické požadavky zákazníků a přichází s komplexním řešením, které si zakládá na obnovitelných zdrojích energie. Fotovoltaické elektrárny v něm představují zdroj výroby, bateriové systémy prostředek akumulace a dobíječky elektromobilů jsou příkladem využití.

Pro pořízení zákazník nyní nepotřebuje žádný vstupní kapitál. Například v případě takzvané fotovoltaiky za korunu, ČEZ ESCO nainstaluje fotovoltaiku, ale zákazník bude platit jen za odebranou elektřinu. Společnost navíc zajistí kompletní realizaci na klíč a postará se o následný provoz a servis. Řešení lze rovněž realizovat s využitím dotačních titulů. U mnoha zákazníků je navíc návratnost pod dobu 10 let i bez dotace.

Elektromobilita jako klíčová oblast nabídky ČEZ ESCO

Kromě návrhu řešení na míru, zajištění projektové dokumentace, dodávky a instalace dobíjecích stanic všech kategorií a dodání souvisejících komponent, nabízí ČEZ ESCO vytvoření konceptu elektromobility, který zahrnuje širokou paletu souvisejících služeb a produktů pro firmy, municipality a kraje. Jedná se o návrh a implementaci řešení dobíjení na klíč, návrh elektrifikace automobilových flotil nebo například zprostředkování pronájmu či prodeje elektromobilů. Pro samosprávy ČEZ ESCO nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility pro jednotlivá města a regiony.

Skupina ČEZ v současnosti provozuje nejrozsáhlejší tuzemskou síť čítající více než 200 veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice.

V České republice je v současnosti registrováno přes 4000 elektromobilů. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i u nás se elektrická auta stávají běžnou součástí zejména městského provozu. Vyšší dojezd nových typů elektromobilů a hustší síť veřejných dobíjecích stanic tak otevírají dveře pro elektromobilitu.

O ČEZ ESCO

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je i dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. ČEZ ESCO má téměř 2000 zaměstnanců a patří do něj firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, ČEZ Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ ESCO Slovensko, ČEZ LDS, ČEZ Servis, ČEZ Slovensko, ČEZ Solární, Domat, E-Dome, ENESA, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort. Více na www.cezesco.cz