Snížení nákladů na energie o téměř 19 % přinese městu energeticky úsporný projekt, který pro vrchlabskou radnici realizuje ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO.

Energetickou modernizací procházejí dvě základní a jedna mateřská škola, zámek a radnice. První úspory už jsou patrné. „Současné náklady na energie těchto pěti objektů se pohybují okolo 5,5 mil. korun s DPH. Od začátku roku to je o 1 milion korun méně,“ vysvětluje starosta Jan Sobotka.

Projekt je řešen formou energetických služeb se zárukou (angl. EPC), což znamená, že město má každoroční výši úspor smluvně garantovánu. Investice do modernizace v hodnotě 16,6 mil korun s DPH tak bude splacena převážně z budoucích úspor tepla, elektřiny, plynu a vody.

„Projekty energetických úspor se rychle vyvíjejí. Nestačí nahradit jen jeden zdroj vytápění jiným, instalujeme zároveň komplexní softwary, které nám umožňují průběžně monitorovat a na dálku energeticky řídit budovy i průmyslové areály u zákazníků. Naše projekty opravdu dělají domy a města chytrými,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Ve Vrchlabí bylo instalováno šest nových kotlů, po skončení aktuální topné sezóny pak další dva. Téměř 700 svítidel bude nahrazeno úspornými LED zdroji. Modernizace se dočká i systém měření a regulace. Součástí projektu bude také energetický management po celou dobu trvání projektu, který bude analyzovat data z lokálních energetických dispečinků v každém objektu. Souhrnné informace o aktuálním stavu bude mít k dispozici dispečink společnosti ENESA a centrální městský dispečink. Radnice tak bude vědět, kam se vyplatí investovat, která opatření přinesou další úspory.

Ze strany vedení města to není první snaha o aplikaci chytrých řešení. V rámci projektu smart region Vrchlabí byly ve spolupráci s ČEZ Distribuce testovány inteligentní rozvody nízkého a vysokého napětí ve spojení s kogenerační jednotkou a teplárnou včetně ostrovního provozu. Projekt umožnil i vybavení všech 4 600 odběrných míst inteligentními elektroměry. Město je aktivní i v oblasti elektromobility.