Víte, že v průmyslových objektech se podíl nákladů na elektřinu pro osvětlení pohybuje mezi 15 a 20 % z celkových provozních nákladů? Modernizace osvětlovací soustavy má přitom potenciál snížit tento náklad až o 60 %.

Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů je také jednou z aktivit, na kterou se vztahuje dotace z programu Úspory energie. V létě vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu již pátou výzvu tohoto programu, který se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. V rámci ní mohou malé, střední i velké podniky získat dotaci ve výši 0,5 mil.až 400 mil. korun. Pro získání dotace musí zájemce splnit řadu kritérií, a proto je třeba nalézt také spolehlivého partnera pro realizaci projektu. „S energeticky úspornými projekty, včetně těch týkajících se osvětlení, máme bohaté zkušenosti a jednou z oblastí, ve které našim klientům pomáháme je zpracovávání technických řešení, projektů a studií na jejichž základě podávají žádosti, o dotace“ říká Jakub Vilkus ze společnosti ČEZ Energetické služby spadající pod ČEZ ESCO, která zajišťuje kompletní instalace vnitřního i venkovního osvětlení komerčních a průmyslových prostor. ČEZ ESCO renovuje osvětlení pro velké i pro malé firmy. V podbořanské firmě Logit, která vyrábí polyamidová vlákna především pro koberce nebo do sedadel automobilů, si nové osvětlení pochvalují.

Logit vyměnil 15 let stará svítidla

Kvůli optimalizaci provozu se Logit odhodlal k modernizaci 15 let starého systému světel. Modernizaci osvětlení realizovala společnost ČEZ ESCO.

„Našim zákazníkům dodáváme cívky připravené na výrobu konkrétního vzoru koberce obsahující i několik kilometrů vlákna. Kdyby se na vláknu objevila byť jediná vada, zákazník nám vyreklamuje celou cívku. Kvalita osvětlení je proto pro nás nesmírně důležitá. Systém světel, který zde byl vybudován před patnácti lety, je už dnes dávno překonaný. Potřebnou úroveň osvětlení jsme dnes schopni získat za podstatně nižších nákladů,“ uvádí ředitel Logitu Martin Chlup.

ČEZ ESCO společně se zákazníkem definovala, jak silnou intenzitu osvětlení je třeba v jednotlivých halách mít a na základě toho vznikl návrh celkové renovace. Zatímco pro sklady postačuje osvětlení o intenzitě 100 luxů a expedici výrobků 200 luxů, v případě úseku balení a kontroly kvality, kde je potřeba pečlivě vyhodnotit konečný stav výrobku, je to už 500 – 750 luxů. Změnilo se i rozmístění světel. Když stroje v části výrobní haly stojí, zůstanou svítit světla jen nad těmi v provozu. Poté ČEZ ESCO osvětlení instalovala a zajišťuje i jeho servis.

Modernizace osvětlení pro firmu Shimano Czech Republic

Modernizovat osvětlení se rozhodl i celosvětový výrobce cyklistických komponentů Shimano. ČEZ Energetické služby, dceřiná společnost ČEZ ESCO realizovala zakázku na modernizaci systému osvětlení pro vnitřní objekty a venkovní areálové osvětlení.

„Systém osvětlení byl navržen s ohledem na možnosti řízení a regulace podle nejnovějších trendů v oblasti osvětlení. Výhody našeho návrhu oproti původnímu stavu jsou jednoznačně optimalizace světelně-technických parametrů osvětlovací soustavy a zvýšení zrakové pohody pro zaměstnance, kteří vyrábí a kompletují jedny z nejkvalitnějších komponentů pro cyklistiku v celosvětovém měřítku“ uvedl Jindřich Stuchlý, senior projektový manažer osvětlování společnosti ČEZ Energetické služby.