Firma investovala desetitisíce korun na zaměstnání a zaučení zaměstnance z Ukrajiny. Ten nicméně záhy po získání zaměstnanecké karty podlehl slibům agentury nebo jiného zaměstnavatele a nastoupil do konkurenční firmy. Tato praxe, která znamenala pro řadu tuzemských firem velké komplikace, se díky Hospodářské komoře může změnit s novou podobou zákona o pobytu cizinců. Tu schválila Poslanecká sněmovna.

Pro držitele zaměstnanecké karty bude platit pravidlo, že je oprávněn změnit zaměstnavatele nejdříve 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty. Ti, kteří kartu získají v rámci vládou schváleného projektu (dnes je příkladem Režim Ukrajina), budou moci změnit zaměstnavatele nejdříve po uplynutí doby, na kterou byla tato zaměstnanecká karta vydána, pokud dřívější změnu zaměstnavatele neumožní podmínky vládou schváleného projektu. Role Hospodářské komory v celém procesu náboru zaměstnanců skrze vládní projekt bude navíc díky nové normě ukotvena přímo v zákoně.

Získání nového zaměstnance ze třetích zemí je pro firmy administrativně náročná a velmi nákladná položka (není výjimkou, že za jednoho zaměstnance vynaloží ještě před jeho nástupem více než 50 000 Kč) a právní řád by měl zaměstnavateli nastavit taková pravidla, aby měl v rámci férové soutěže možnost získat své prostředky zpět. Hospodářská komora dostala řadu podnětů z členské základny, aby se v této věci legislativně zasáhlo, neboť je velmi rozšířená praxe některých parazitujících firem, které se zaměřují na přebírání zahraničních pracovníků z třetích zemí jiným firmám. Na nákladech na obstarání těchto zaměstnanců ze zahraničí se však přirozeně nijak nepodílejí.

Je zcela přirozené, že si svrchovaný stát předem určí podmínky, za kterých umožní zaměstnancům z třetích zemí pracovat na svém území. Tedy i povinnost pracovat pro vybraného zaměstnavatele alespoň po dobu půl roku. Uvedených 6 měsíců je třeba také vnímat v kontextu toho, že se zaměstnanecká karta vydává až na dva roky, takže onen půlrok je navíc pouze částí doby platnosti zaměstnanecké karty.

Ve srovnání se standardním obecným postupem je z pohledu zaměstnance vyřízení pobytového oprávnění v rámci vládou schváleného projektu rychlejší nebo administrativně jednodušší. Zároveň platí, že pro zaměstnavatele bude v porovnání se standardním postupem procedura získání zaměstnance v rámci vládou schváleného projektu zpravidla přísnější a organizačně a finančně náročnější. Oba tyto aspekty jsou vyváženy tím, že cizinec zůstane u zaměstnavatele delší dobu. Jinak by vznikaly absurdní situace, kdy se cizinec dostane pružně na území ČR díky vládou schválenému projektu, ale vzápětí začne pracovat pro firmu, která se do tohoto projektu nedostala, resp. poměrně přísným sítem neprošla.

Věříme, že potřebná novela úspěšně projde i legislativním procesem v senátu.