Stát by neměl rozhodovat, kdy a kam mají lidé chodit nakupovat a kdo může a nemůže o svátcích podnikat. Normu je rovněž diskriminační, protože zvýhodňuje obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu dnes ve zkráceném meziresortním připomínkovém řízení podpořily návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších poslanců na zrušení zákona o omezení otevírací doby.

Zákon nechrání obchodníky, spotřebitele ani zaměstnance

Zákon o omezení otevírací doby o vybraných svátcích považuje Hospodářská komora za nepřiměřený zásah do svobody podnikání i občanů. Úlohou státu není vychovávat a určovat, jak mají lidé nakládat se svým volným časem. Jakkoliv se můžeme s despektem dívat na trávení svátečních dní v nákupních centrech, je to volba každého člověka, jak s volným časem naloží. Je velmi naivní si myslet, že podobnou regulací přimějeme zákazníky ke změně jejich návyků.

Zákon v konečném důsledku nechrání ani zaměstnance. Řada z nich naopak směny o svátečních dnech díky často výrazným příplatkům požadovala. Stát jim svojí regulací de facto odepřel možnost si v oboru, kde mzdy patří dlouhodobě k těm nižším v rámci tuzemského pracovního trhu. Na tomto místě opět zmiňme problematické omezení 200 metrů čtverečních. Někteří politici se s odbory zasazují o větší sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců obchodu. Pracovníci v menších prodejnách je nicméně zřejmě nezajímají. Politici navíc toto omezení veřejnosti obstojně nevysvětlili. Stejně jako to, proč byly zvoleny jen některé svátky.

Riziko dalšího utahování

Když už byl jednou podobný zákon přijat, existuje reálné riziko jeho rozšíření také na další dny, včetně omezování nedělního prodeje. Řada pracovně vytížených navíc nemá jinou možnost, kdy nakoupit, než právě ve dnech pracovního klidu. Snaha o bohulibou činnost tak spíše ústí v direktivní a omezující opatření útočící na základní svobody podnikatelů i občanů.

Ústavní stížnost

Hospodářská komora spolu se Svazem obchodu a cestovního ruchu proto už loni podaly ústavní stížnost, ve které na výše uvedené důvody upozorňují. Institucím se k tomu podařilo získat podporu 19 senátorů a rozhodnutí Ústavního soudu bychom se mohli dočkat v první polovině příštího roku.

Příklad z dalších zemí EU

Trend v Evropě je zcela opačný, než jak tvrdili předkladatelé. Řada států od regulace prodejní doby postupně ustupuje nebo jej výrazným způsobem omezuje. Potvrzuje to např. situace v Maďarsku, kde se odvolal rok starý zákaz nedělního prodeje, stejně zareagovali i v Itálii a ve Švédsku, postupná deregulace v tomto směru probíhá také v Německu a Rakousku. Debata o zrušení omezení se intenzivně vede rovněž ve Francii. Portugalsko a Irsko od regulace ustoupily, Finsko výrazně omezuje.

Často přitom hovoříme o státech s hluboko zakořeněnou katolickou tradicí, kde jsou neděle a svátky vnímány odlišným způsobem než v České republice. I přesto je poptávka po otevírání obchodů ve dnech volna velmi silná. „Pokud budeme slepě přejímat zákazy a regulace z okolních zemí s vágním vysvětlením tam to platí, tak u nás musí taky, pak brzy budeme naprosto nesvéprávní,“ doplňuje prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Zdroj foto: https://pixabay.com/cs/nakupov%C3%A1n%C3%AD-obchodn%C3%AD-maloobchodn%C3%AD-1165437/