Společnost ŠKODA AUTO otevřela novou lakovnu v hlavním závodě v Mladé Boleslavi, která se řadí mezi nejmodernější a nejekologičtější zařízení svého druhu v Evropě. Sedmipatrová lakovna s výškou 35 metrů je nyní nejvyšší budovou v hlavním závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Délka 276 metrů a šířka od 60 do 140 metrů vytváří podlahovou plochu o rozloze 25 094 čtverečních metrů, to přibližně odpovídá ploše tří fotbalových hřišť. Hrubý objem budovy odpovídá svými 828 058 krychlovými metry objemu 265 olympijských bazénů.

K nejmodernějším technickým zařízením lakovny patří například plně automatický dopravníkový systém pro jednotlivé karoserie během přípravy a aplikace základního laku. Tento dopravníkový systém umožňuje volbu procesních parametrů pro každý vůz individuálně. Veškerá data výrobního procesu se vždy elektronicky porovnávají s identitou příslušného vozu a bezdrátovým přenosem dat se posílají na individuální pracovní stanice, které na základě toho aplikují příslušný materiál.

Při výběru celého technického vybavení kladla ŠKODA AUTO mimořádný důraz na nízkou spotřebu energie. Příkladem je jedinečná technologie sušení v nové lakovně: Aby se při vypalování různých vrstev laku vyrovnávaly teplotní rozdíly mezi masivními, vysokopevnostními částmi karoserie a odlehčenými plechy, foukají centrální tepelné výměníky horký vzduch na přesně definovaná místa. Tímto způsobem snižuje ŠKODA AUTO spotřebu energie při sušení vrstev laku až o 20 procent. Inovativní systém mokrého kartáčování, používaný pro čištění karoserie, umožňuje vypalovat těsnící materiály a základní lak současně, tím se v zařízení ušetří celý jeden krok sušeník, tedy nahřátí a ochlazení karoserie.

Lakováno zde bude ročně až 168 000 karoserií, čímž se celková lakovací kapacita závodu zvýší na 812 000 kusů za rok. Řadu pracovních kroků převezme nebo podpoří celkem 66 robotů. Vysokým uplatněním inovativních technologií splňují pracoviště zaměstnanců nejnáročnější požadavky na ergonomii. Lakovací roboti mají na svém rameni inovativní sedmou rotační osu. Touto konfigurací může jeden robot lakovat karoserie s celkovou plochou až 108 čtverečních metrů.

Stejně jako na stávajících lakovacích linkách tak i v nové lakovně používá ŠKODA AUTO až na krycí lak výhradně vodou ředitelné materiály. V nové lakovně je však tato krycí vrstva tvořena z 55 procent pevnými látkami. Tímto složením se u jednotlivých vozů spotřebuje o 210 gramů ředidel méně a potřebné množství bezbarvého laku klesne o 17 procent na dva kilogramy na vůz. Celkem pět vrstev laku vozu ŠKODA tvoří nakonec povlak o tloušťce přibližně 0,1 milimetru. Lakovna používá vcelku 17 různých barevných odstínů, mnohé z toho s metalickým nebo perleťovým efektem.

Nové technologie mají také výrazný ekologický přínos. Zbytkové částice laku se vstřebávají cestou takzvaného suchého odlučování. Při tomto postupu nahrazuje mletý vápenec dosud používanou vodu – tím nevzniká téměř žádný odpadní lakový kal. Systém čištění odpadního vzduchu mletým vápencem snižuje zbytky barev o více než 2 kilogramy na karoserii. Použitý mletý vápenec a v něm zachycené barvy se následně zhodnocují termicky a používají se k odsíření zplodin z teplárny v dceřiné společnosti Ško-Energo. Touto technologií recykluje ŠKODA až 80 procent vzduchu použitého v lakovacích boxech, což výrazně snižuje spotřebu energie pro úpravu nasávaného čerstvého vzduchu.

Nová lakovna kromě toho disponuje systémem, který termicky odstraňuje veškeré emise. Emise těkavých organických látek (volatile organic compounds, zkráceně VOC) z procesu lakování se ŠKODA AUTO podařilo snížit o 36 procent. Své ekologické aktivity shrnuje český výrobce automobilů pod jednou střechou strategie GreenFuture. Podobné investice jako v případě ekologicky šetrné lakovny patří do oblasti GreenFactory a tvoří důležitý pilíř strategie udržitelného rozvoje ŠKODA AUTO.

infografika_lakovna_1280x800 CZ