Jsme jediná česká nadace, která podporuje charitativní organizace, jež samy pořádají akce pro získání financí. Žádající organizace musí nejprve sama uspořádat benefici. Naše nadace pak výtěžek takové akce zdvojnásobí. Daná organizace pak může být více štědrá (nebo pomoci většímu množství lidí či na více místech). Náš příspěvek je v současnosti limitován 60 000 Kč. 

Jsme tu již přes 20 let a rozdělili jsme zhruba 310 milionů korun mezi více než 1 600 projektů v sociální a zdravotní oblasti ve všech koutech ČR. Máme zkušenosti, které nám umožňují prověřit kvalitu a spolehlivost každého žadatele. Spoluprací s námi tak získáte jistotu, že Vámi darované prostředky budou efektivně využity v souladu s Vašimi záměry. Spolu s námi můžete pomáhat způsobem, který bude odpovídat Vašim individuálním představám i charakteru a zájmům Vaší firmy.

Nabízíme dvě varianty dárcovství:

  • Dárcovství „na míru“– jakmile se mezi žádostmi objeví projekt (zdravotní, sociální / děti, senioři / postižení lidé, volnočasové aktivity, edukace, rekonstrukce chráněných dílen a jiných zařízení…) který odpovídá Vašemu zájmu, ihned Vám pošleme stručné informace. Vaše firma nebo Vaši kolegové pak můžete přispět na náš účet se specifickým variabilním symbolem určeným pro vybraný projekt. Vždy trváme na tom, že během benefiční akce bude veřejnost plně informována o původci podpory.
  • Dárcovství „každá koruna dobrá“ – uvítáme a budeme vděční za jakoukoli částku na náš účet (ať už sbírkový, grantový nebo provozní) kdykoli v průběhu roku. Mnoho dárců nám posílá malé částky v pravidelných intervalech. Tento typ dárcovství nám umožňuje lépe plánovat poskytování grantů.

Detaily a výroční zprávy Nadace Divoké husy najdete na www.divokehusy.cz. Podrobnosti rádi doplníme na osobním setkání. Budeme se velmi těšit na případnou spolupráci! Krásné dny a vše dobré přejí

RNDr. Karel Janoušek – předseda správní rady

Andrea Hercíková – ředitelka Nadace

Mgr. Petra Lazáková – PR a fundraising

Příklady projektů podpořených Nadací Divoké husy v roce 2019:

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. – Ústí nad Labem

www.tyflocentrumusti.cz

Organizace, která dává nevidomým a slabozrakým smysluplnou práci! Finance na dovybavení chráněné dílny!
Poslání organizace: Pomoc nevidomým a slabozrakým v jejich každodenním životě. TyfloCentrum je jediná organizace v Ústeckém kraji, která poskytuje osobní doprovody – tedy průvodcovské a předčitatelské služby. Organizace zaměstnává 15 osob, většina z nich je ZTP. V Ústí funguje od roku 2002.

Využití našeho grantu: Dovybavení chráněné dílny – masérského salónu s pedikúrou. Pořízení žaluzií, paravánu mezi lehátka, a dalších pomůcek pro zkvalitnění služeb této dílny. Benefiční akce: Koncert ke Dni nevidomých

Domácí hospic Nablízku, z.ú – Lysá nad Labem

www.hospic-lysa.cz

Kvalifikovaná pomoc a důstojná podpora pro umírající a jejich rodiny!Finance na zdravotnické přístroje a pomůcky!
Poslání organizace: Pomoc pacientům s nevyléčitelným onemocněním a umírajícím. Nablízku umožňuje lidem důstojný odchod v domácím prostředí. Podpora zahrnuje odbornou paliativní péči, sociální poradenství a psychickou pomoc. Hospic se stará jak o klienty samotné, tak i o jejich rodiny. V roce 2018 hospic otevřel ambulanci paliativní medicíny v Lysé nad Labem. Ta zajišťuje léčbu bolesti a dalších symptomů nevyléčitelně nemocným klientům v regionu.

Využití našeho grantu: Nákup zdravotnických přístrojů a pomůcek – například lineárního dávkovače nebo polohovacího lůžka. Benefiční akce: Běh pro hospic

Elim Vsetín o.p.s. – Vsetínsko, Vizovicko, Rožnovsko

www.elimvsetin.cz

Podpora lidí bez domova a lidí se zdravotním postižením! Finance na rekonstrukci azylového domu!
Poslání organizace: Organizace pomáhá lidem bez domova a zdravotně znevýhodněným. Provozuje azylový dům, noclehárnu a denní centrum. Poskytuje i terénní pomoc a sociální rehabilitaci. Elim Vsetín funguje již od roku 1991!

Využití našeho grantu: Rekonstrukce a nákup nového vybavení azylového domu na Jasence. Benefiční akce: Jarní bazárek kabelek