V Senátu se prokázalo, nakolik politici své předvolební sliby podnikatelům myslí vážně. Horní komora zamítla Právní elektronický systém pro podnikatele, který by zavedl povinnost státu v dnes tak nepřehledných a protiřečících se zákonech vyjmenovat povinnosti, které podnikatelé musí plnit. Přitom se pod návrh, který pomůže řešit reálný problém podnikatelů, původně podepsaly parlamentní strany napříč politickým spektrem. A důvod, proč raději nic neměnit a podnikatele nechat nadále ve štychu? Třeba to, citujeme-li Jiřího Dienstbiera, že zákony jsou dnes špatně napsané, a tak by úředníci nebyli schopni povinnosti podnikatelů vyjmenovat.

Není to paradox? Podnikatel má plnit své povinnosti vyplývající ze zákonů a vyhlášek, ale stát neví anebo nechce podnikatelům sdělit, které povinnosti to jsou. Není pak divu, že úředníci a kontrolní orgány si tyto povinnosti kladené na živnostníky a firmy vykládají po svém.

Senátoři argumentovali ale i dalšími perlami, nad kterými podnikatel musí žasnout. Třeba, že je protiústavní, aby podnikatelé znali své povinnosti. Nebo podle v posledních dnech nejhlasitějšího kritika „podnikatelského psa“, zemědělského funkcionáře a politika Jana Veleby prý podnikatelé s bujícím legislativním marasmem vlastně nemají sebemenší problém. Prý to vyplývá z to-ho, že Hospodářská komora tento záměr neprojednala se svým největším členem Svazem průmyslu a dopravy (který se postavil proti zavedení „podnikatelského psa“), a proto „bič podnikatelů na stát“ je zbytečný. Jaké překvapení, že Svaz průmyslu není členem Hospodářské komory, ale jako zástupný argument to v Senátu a v hromadných sdělovacích prostředcích včetně ČT skvěle poslouží účelu nechat věci tak, jak jsou.

Škoda, že Svaz průmyslu hodil podnikatele přes palubu

Proti Právnímu elektronickému systému nebrojí jen úředníci a legislativci. Hospodářská komora považuje za nepochopitelnou roli, kterou sehrál Svaz průmyslu a dopravy. „Místo konstruktivního hledání řešení problémů podnikatelů, se Svaz postavil na stranu státních byrokratů proti podnikatelům, když žádal dopisem Senát, aby návrh Hospodářské komory zamítnul, a zároveň se přihlásil k to-mu, že chce tuto myšlenku realizovat,“ podotkl prezident Hospodářské komory Dlouhý v reakci na to, že Svaz průmyslu nabádal Senát, aby návrh Hospodářské komory zamítl.

Že to nejsou pouhé smyšlenky, dokazuje dopis prezidenta svazu Jaroslava Hanáka předsedovi Senátu. V dopise je druhý nejvyšší ústavní činitel Milan Štěch z ČSSD nabádán, aby pomohl návrh v horní komoře zamítnout. „Domnívám se, že by návrh neměl v předložené podobě dále postoupit v legislativním procesu a žádám Vás o jeho zamítnutí. Současně nabízím zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do přípravy alternativního způsobu realizace výše zmíněné myšlenky,“ žádal Hanák. Otázkou tedy je, nakolik jde této podnikatelské organizaci o skutečné řešení problému podnikatelů, či jen o řevnivost.

Podnikatelé nepřijdou zkrátka. Hospodářská komora systém nadále vyvíjí

Vladimír Dlouhý ale kritikům poslal jasný vzkaz. Pokud si politici myslí, že když zamítnou „podnikatelského psa“, nadměrná administrativa a byrokracie se sama odstraní jako by lusknutím prstu, jsou na omylu. Nejpalčivější problém podnikatelů, jak potvrzují ankety, ve kterých se členové Komory vyjadřují k problémům, kterým musí čelit, tady stále je. Podnikatel má podnikat a ne se topit v množství paragrafů a dennodenně se obávat, aby nepřišla kontrola, která si tu a tam vyloží nějakou zákonnou povinnost jednou tak a podruhé onak.

Komora proto již projednala s řadou poslanců, že návrh na zpřehlednění povinností podnikatelům předloží jako poslaneckou iniciativu znovu po volbách v nové sněmovně. Jak bude vláda a sněmovna sestavena, rozhodnete i vy ve volbách. Zároveň je Komora připravena spustit vybrané služby systému bez ohledu na výsledek v Senátu, tzn. i bez zákona.

Dobrou zprávou je, že k projektu se už přihlásily advokátní kanceláře, poradenské agentury a IT firmy. Kdyby zákon prošel legislativním procesem, podnikatelská veřejnost mohla zaznamenat i úmysl nominovat jej také na Zákon roku. S těmito společnostmi provede Komora analýzu podnikatelské legislativy a bude do systému vkládat povinnosti, které dokážou identifikovat. Zároveň budou vydávat podněty vládě, aby nesrozumitelné paragrafy a duplicity vysvětlila.