Nezajímá je výše mzdy, ani od kdy se bude proplácet nemocenská. Nedělají si starosti s penzí ani nemocí, nevyhrožují stávkami. A nasazováni mohou být ve více provozech v rámci jedné firmy. Společnost ZLÍN ROBOTICS, která se zaměřuje na prodej, servis a integraci robotických technologií v České republice, vidí velký potenciál v pronajímání robotů i v praktickém seznamování studentů s robotickými systémy už na střední škole.

Na domácím pracovním trhu se začínají čím dál víc prosazovat roboti. Jejich nástup urychluje rekordně nízká nezaměstnanost, která firmám znesnadňuje najímat levnou pracovní sílu. Ta přitom byla až donedávna jednou z konkurenčních výhod české ekonomiky. „Důvody rychle rostoucí poptávky po robotech vyplývají jak z nedostatku lidí, tak i ze stoupající náročnosti odběratelů na kvalitu dodávek. Kvalita roboticky zpracovaných výrobků je zpravidla vyšší než v případě ruční produkce,“ říká šéf společnosti ZLÍN ROBOTICS Jiří Rašner.

Rychlé zavádění robotů umožňuje i do jisté míry „montážní“ charakter české ekonomiky. Naopak překážkou mohou být v mnoha případech relativně vysoké pořizovací náklady robotických řešení. „Robotické technologie nejsou levné. Mnoho menších firem nemá na vstupní investice spojené s pořízením robotů dostatek prostředků,“ vysvětluje jednatel ZLÍN ROBOTICS Jiří Klouda.

Robotizaci může urychlit vyšší mobilita robotů a možnost jejich pronájmu

Způsob, jak usnadnit přístup k robotům většímu množství firem, vidí ZLÍN ROBOTICS ve zvýšení jejich mobility. V listopadové soutěži Inovační firma Zlínského kraje zabodovala tato společnost díky vývoji univerzálního mobilního stojanu, který ve spojení s kolaborativním robotem Techman umožňuje využívat robota na různých pracovištích – jeho přesun totiž zabere jen pár minut. Objednávky na tato řešení už zlínská firma eviduje nejen od tuzemských firem, ale i ze Slovenska a Německa.

Dalším nástrojem k zvýšení dostupnosti robotů pro české firmy má být zavedení pronajímatelnosti robotických technologií tak, aby byly v čase dostupné více firmám. „Masové zavádění robotů je nákladné, proto je důležité mít stabilního finančního partnera,“ zdůrazňuje Jiří Klouda. „Jednáme s Českou spořitelnou, jak technologie prostřednictvím pronájmu zpřístupnit co nejširšímu okruhu firem.“

Byla to právě Česká spořitelna, kdo v rámci soutěže Inovační firma Zlínského kraje ocenil společnost ZLÍN ROBOTICS zvláštní cenou za inovaci umožňující vyšší mobilitu robotů. „První místo jsme společnosti ZLÍN ROBOTICS udělili proto, že pomáhá rozšiřovat roboty i do dalších provozů a umožňuje automatizaci dosud neproveditelných projektů. S moderními technologiemi navíc seznamuje žáky a studenty a učí je, jak tyto moderní roboty aplikovat v průmyslu,“ vysvětluje Tomáš Jandora, ředitel Regionálního korporátního centra České spořitelny ve Zlíně.

Lepšímu pochopení robotizace napomáhají mobilní roboti i příklad Tomáše Bati

Pro efektivní robotizaci české ekonomiky je podle Jiřího Kloudy klíčové vzdělávání: „Náš vzdělávací systém zatím není nastaven tak, aby podporoval vznik opravdu inovativních řešení. Je potřeba, aby k inovacím firmy své pracovníky vedly v celém průběhu jejich zaměstnání.“ Mobilní kolaborativní roboti se tak mohou stát zásadní pomůckou nejen pro studenty technických oborů, ale i pro technické pracovníky ve firmách. Správné pochopení potenciálu robotů vede také k jejich pozitivnějšímu přijímání samotnými pracovníky.

Jiří Klouda rád demonstruje pozitivní dopady robotizace na příkladu zlínského rodáka Tomáše Bati: „Baťa neváhal odejít do Ameriky a po svém návratu do Zlína zavedl pásovou výrobu obuvi. Tady zatím propukla obrovská bouře, co budou ševci na Valašsku dělat, když tu teď najednou jsou stroje. Díky inovacím a strojní výrobě ale v chudém Zlíně do několika let vyrostl kolos, který poskytoval práci více než 40 000 lidí. Robotizace přináší šanci nechat výrobu zde v srdci Evropy a nestěhovat ji do Asie, kde je pracovní síla levnější.“