Zhodnocení sezóny 2019 a plány letiště do budoucna.

Jak hodnotíte sezónu 2019?

Pokud porovnám výsledky sezóny a potíže, které ji ovlivnily ( uzemnění letadel Boeing Max = ztráta charterových letů a Londýna jako nevýznamnější destinace), hodnotím ji jako úspěšnou. Ve spolupráci s našimi partnery z řad cestovních kanceláří se nám podařilo nahradit měsíc před jejím zahájením 65% kapacity a tak nabídnout klientům z Východních Čech zaslouženou dovolenou z jejich oblíbeného letiště. Za to patří všem velký dík. Pokud by však situace nebyla tak dramatická, očekávali jsme nejlepší výsledek v historii naší společnosti a letiště, přibližně 190 tisíc cestujících. Je nutné si uvědomit, že maximální povolená kapacita je 250 tisíc cestujících. Pokud si uděláte jednoduchou kalkulaci, tak při 3 letech denně a 75% vytížení letadla o kapacitě 188 cestujících máme splněno. A proto máme co nabídnout našim partnerům z řad leteckých společností. Ideální sloty pro jejich rotace letadel.

Plány, rozvoj a případná modernizace letiště do budoucna?

Právě připravuji vizualizaci našeho letiště, která má ukázat všechny možnosti rozvoje letiště až do daleké budoucnosti, to znamená na nejbližších 20 – 30 let. Připravujeme výstavbu parkoviště před novým terminálem a pevně věřím, že akcionáři se rozhodnou dostavět druhé nadzemní podlaží našeho plně funkčního terminálu. Tam by mělo sídlit vedení společnosti, VIP salonek, další gate / čekárna pro naše cestující a samozřejmě tam vybudujeme restauraci pro naše klienty a návštěvníky. Dalším krokem je postupný rozvoj cargo přepravy a převedení tohoto businessu z charakteru ad-hoc na bázi pravidelnou. V neposlední řadě samozřejmě nemohu zapomenout na naše partnery z řad Všeobecného letectví ( malé typy letadel), kteří mají zájem o hangárování svých letadel u nás na letišti. Vzhledem k tomu, že letiště je vojenské a naše možnosti limitované, tato obchodní činnost je spíše doplňkovou. Pokud se týká modernizace, neustále sledujeme vývoj, který v letecké přepravě probíhá. Patří sem větší investice do technologií, samozřejmě neustále se zpřísňující bezpečnostní pravidla letišť a v neposlední řadě na jednáních v rámci ACI se svět zaměřuje na ekologii. To znamená „zelené“ aktivity, tzv. „green policy“.  A sem patří i využití elektromobilů. My už jeden máme a na letišti jej na 100% využíváme. Pokud se týká biopaliv, čekám, jakým dalším směrem se budeme muset vydat.

Mým hlavním cílem je i zapojení našeho letiště  do dění celého města a regionu. Letiště musí být součástí každodenního života občanů žijících ve Východních Čechách. Protože já vnímám naše letiště jako společné pro všechny lidi žijící v obou krajích. A v případě naší unikátní linky do Alicante i pro občany celé Česká republiky.

Ráda bych vybudovala v blízkosti letiště parkovací dům, který bude sloužit i jako záchytné parkoviště pro město, obchodní centrum s možností  pronájmu kanceláří, s obchody a případně i konferenčním sálem pro MICE turistiku.

Jaký je Váš pohled na rozvoj a potenciál regionálních letišť?

Regionální letiště je branou do každého kraje a regionu. Je nutné jej vnímat jakou součást infrastruktury pro usnadnění místního rozvoje, než jako podnik působící v souladu s tržními pravidly. I tak se mi dařilo do září  2018 vykazovat kladný hospodářský výsledek EBITDA ( tzn. bez odpisů). Všichni musí těžit z existence letiště. Hotely, restaurace, kulturní památky, atd. Pokud je v regionu letiště, stává se tato oblast zájmovou pro stakeholdery. Vše je měřitelné a proto se dá podle kalkulace, kterou připravila asociace ACI, doložit, jaký je přínos letiště. Jsou to přímé a nepřímé dopady ( zaměstnanost lidí přímo na letišti, u provozovatelů letadel, cestovních kanceláří, či ve firmách s letištěm spolupracujících, policie, celní správa, atd.). Patří sem i podnikatelská činnost dodavatelských subjektů. A vliv vykazují i katalytické a indukované dopady, kam řadíme výdaje osob přímo či nepřímo zaměstnaných v leteckém odvětví a letecká doprava jako katalyzátor růstu ostatních sektorů – růst HDP.

Jak hodnotíte novou pravidelnou linku Pardubice – Kyjev? 

Linka vykazuje  od jejího zahájení koncem října 2019 velice dobré výsledky. Průměrné vytížení, tzv. seat load factor je kolem 75 %. Samozřejmě se věnujeme její podpoře a to hlavně z hlediska marketingu a zvýšení povědomí o této možnosti přímého spojení na ukrajinské mezinárodní hubové letiště Borispol. Nabízíme ideální spojení po dálnici k nám do Pardubice, zdarma parkování, 10ti minutové odbavení a komfortní čekání na odlet. Toto čekání si může každý cestující ještě doplnit návštěvou našeho útulného VIP lounge – salonku za  nízkou cenu. A samozřejmě nabízíme možnost před odletem se občerstvit a nakoupit v našem Duty Free shopu.