Vláda v tomto týdnu schválila předběžný návrh ministerstva financí na rozpočet pro příští rok se schodkem 50 miliard korun a střednědobý výhled pro rozpočty let 2019 a 2020. Hospodářská komora ČR každoročně poukazuje na to, že v období ekonomického růstu je žádoucí sestavovat přebytkové rozpočty, a to tím spíše, že i skutečný výsledek loňského hospodaření skončil v plusu.

Nejproblematičtější momente aktuálního návrhu vidí Hospodářská komora v razantním 10% zvýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců. A to tím spíše, že už letos dochází k téměř 7% růstu platů ve státním sektoru. Podnikatelská i laická veřejnost přitom postrádá jakýkoli doklad o tom, že se stejně dramaticky zefektivnila práce zaměstnanců státu. Stát navíc nemá žádné objektivní ukazatele toho, nakolik jsou skutečně úředníci přínosní a rentabilní.

Stát bobtná na úkor podnikatelů

Desítky tisíc nových státních úředníků a deset nových úřadů. Výsledek čtyř let vlády současného kabinetu, který přitom na začátku svého mandátu proklamoval zeštíhlení a zefektivnění státního aparátu a zjednodušení byrokracie. Tedy přesně to, po čem podnikatelé i Hospodářská komora volají už řadu let. Vláda se však i přes své sliby vydala opačným směrem a českým firmám, které nemalou měrou do rozpočtu přispívají, spíše hází klacky pod nohy. Zvláštní kapitolou je pak minimální mzda.

„Zásadní je i okolnost, že vládou rozpočtovaný dramatický nárůst platů spolu se souběžným administrativním zvyšováním minimální mzdy vytváří umělý tlak na plošný růst mezd v podnikatelské sféře,“ zdůrazňuje prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Podnikatelé musí zvyšovat mzdy už jen proto, aby jim zaměstnanci neodcházeli do státního sektoru. „Takový scénář evidentně odpovídá představám odborů, ale popírá ekonomické zákonitosti – růst mezd ignorující vývoj produktivity nezajistí kýženou životní úroveň ani konvergenci směrem k vyspělé Evropě,“ dodává Dlouhý.

Neúměrný tlak ministerstev

Předběžný návrh rozpočtu vychází z podhodnoceného dubnového odhadu ekonomického vývoje. Aktuální odhady mezinárodních i nezávislých domácích institucí naznačují růst HDP až o půl procentního bodu vyšší. Na druhé straně je zde velké riziko, že přehodnocení konzervativního odhadu příjmů povede k dalšímu zesílení již dnes veřejně deklarovaného tlaku výdajových resortů na nového ministra financí.

Dalším zásadním a klíčovým problémem českých veřejných financí je neudržitelná dynamika sociálních mandatorních výdajů, které v střednědobém výhledu 2018–2020 předbíhají celkové výdaje. Souvisí to s neochotou politiků dohodnout se na důchodové reformě, a to jak uvnitř samotné vládní koalice, tak i s opozicí. Tento nedostatek rezonuje s nedávno zveřejněným doporučením Evropské komise, adresovaným Česku, a sice „zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí s ohledem na stárnutí obyvatelstva“.

Ani další roky přebytkové podle vlády nebudou

Vláda na středeční schůzi představila i výhled rozpočtů na roky 2019 a 2020 a zvolila pro ně opět konzervativní přístup. Schodek okolo 50 mld. korun je tak předpokládán shodně i pro roky 2019 a 2020. A to i přesto, že hospodářský růst by měl být nastartován solidně a ekonomika by měla růst podobným tempem jako letos.

Pokud by to mělo být signálem navyšování investic do dopravní infrastruktury, obnovy venkova nebo podpory podnikání v České republice, a tedy vyšší výdaje státu do těchto oblastí, bylo by to dobrým signálem pro celou zemi a její konkurenceschopnost. Pravděpodobnější scénářem je ale utápění obrovského objemu státních peněz na platy státních zaměstnanců a na provoz překotně přibývajících úřadů a byrokratického aparátu.

Stát by si měl podnikatelů více vážit

Z pohledu Hospodářské komory je tedy zřejmé, že vláda – navzdory slibům – podnikatelům za čtyři roky svého fungování příliš nepomohla. Firmy proto vyhlíží podzim, kdy z nových voleb vzejde nový kabinet, a doufají, že konečně dojde ke zjednodušení administrativy a k úbytku papírování, kterému se podnikatelé napříč obory věnují často více než samotnému podnikání. Stát by si ve světle těchto skutečností měl uvědomit, že jsou to právě podnikatelé, kdo v České republice tvoří pracovní místa, přidanou hodnotu a na daních odvádějí nemalé peníze.

Zdroj foto: https://pixabay.com/cs/bankovky-pouk%C3%A1zky-podnik%C3%A1n%C3%AD-pen%C3%ADze-82948/