Senát na včerejší schůzi vrátil do Poslanecké sněmovny novelu stavebního zákona. Senátoři v ní chtějí některé body upravit, týká se to například přezkumu nezákonného jednání v moci úřední nebo pořizování územních plánů. Senátoři neschválili pozměňovací návrhy, které měly zachovat dosavadní míru účasti ochranářských spolků na povolovacích řízeních. Sněmovna by měla o předloze rozhodovat na své další schůzi, tedy na přelomu června a července.

Rychlejší stavební řízení se opět odsouvá

To co měla novela řešit především, tedy rychlejší schvalování staveb i stavební řízení, je tak opět v nedohlednu. České republice při-tom v žebříčku světové banky patří v rychlosti povolování až 130. místo. Ve zlepšení této nelichotivé pozice pevně doufá i Hospodářská komora ČR, která novelu dlouhodobě podporuje.

Novela není ideální, ale je krokem kupředu

Právě Hospodářská komora měla v minulosti k předložené novele řadu výhrad. „Velkým nedostatkem novely je, že významněji nezavádí prvky vedoucí k principu jeden úřad – jedno řízení – jedno rozhodnutí – jedna žalo-ba. Stavební zákon tak nepřináší očekávané zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení u většiny staveb, ale možná pomůže jen malým stavebníkům, kdy zavedené koordinované řízení může být pro některé menší projekty výhodou“, dodala před časem k tématu vice-prezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková.

Přesto je alespoň drobný posun ve stavebním sektoru pro konkurenceschopnost České re-publiky naprosto nezbytný a politici by si měli naléhavost situace uvědomit. České republice reálně hrozí, že ustrne v současné situaci a ve výstavbě klíčové infrastruktury nás začne předbíhat většina Evropy.

Společný dopis zástupců podnikatelů

V úsilí o prosazení jedné z nejdůležitějších norem spojili síly významní zástupci podnikatelské veřejnosti v čele s Hospodářskou komorou. Ta spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a svazů ČR zaslala senátorům otevřený do-pis, ve kterém apelovala na důležitost novely. V dopise podepsaném prezidenty Vladimírem Dlouhým, Jaroslavem Hanákem i Janem Wiesnerem, byly vyzdvihnuty hlavní argumenty.

„Zásadní rekodifikace, kterou požadujeme, bude trvat několik let. Neschválení předložené novely či další zásahy směřující spíše ke zhoršení by tak zamezily alespoň částečné změně v povolovacích procesech. Věříme, že cílem senátorů není zamezit pozitivnímu kroku a podkopávat investiční prostředí v ČR.“

Senátoři výzvu nevyslyšeli

Ani tyto věty ale senátory nepřesvědčily a horní komora tak novelu vrací o krok zpět. Tím se celý proces neúměrně protahuje, protože sněmovna se tímto bodem bude zabývat až za měsíc. A blížící se volby velký manévrovací prostor nenabízejí. Je tedy otázkou, kdy se čeští občané i firmy dočkají kýženého zjednodušení

Pokud se totiž novela podaří v dohledné době schválit, nebude se navíc jednat o konečné řešení. Česká republika podle Hospodářské komory potřebuje úplně nový stavební zákon, který by nás zařadil po bok zemí, se kterými se rádi srovnáváme. S Německem a Rakouskem. Zatím ale není politická vůle ani k drobnému krůčku k lepšímu, natož pak k velké reformě v celém sektoru.