Novela stavebního zákona by mohla urychlit proces schvalování staveb. Hospodářské komoře, která současný stavební zákon dlouhodobě kritizovala, se podařilo prosadit tři pozměňovací návrhy ze čtyř. Neprošlo zařazení vodoprávního řízení do společného řízení. Přestože je podle HK ČR nutné vypracovat nový stavební zákon, schválení novely považuje za krok správným směrem.

Poslaneckou sněmovnou prošla novela stavebního zákona, jejímž hlavním cílem je zjednodušit administrativu kolem povolování nových staveb. Podle HK ČR bylo načase. ČR patří v celkovém hodnocení rychlosti a transparentnosti povolování staveb na 127 příčku z celkem 130 zemí, uvádí studie Doing Business ČR. Novela zákona by to měla změnit.

Hlavní změnou je snížení množství potřebných razítek pro stavbu a zavedení tzv. společného povolovacího řízení. V tomto modelu budou rozhodována územní a stavební řízení i řízení o posouzení vlivu staveb na životní prostředí (řízení EIA). Ostatní řízení, jako je například řízení o integrovaném povolení, řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny a další, zůstaly samostatné. To bude nadále zbytečně prodlužovat schvalování staveb, upozorňuje HK ČR, která zároveň navrhovala, aby se společné povolení rozšířilo i na vodní stavby.

„Velkým nedostatkem novely je, že významněji nezavádí prvky vedoucí k principu jeden úřad – jedno řízení – jedno rozhodnutí – jedna žaloba. Stavební zákon tak nepřináší očekávané zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení u většiny staveb, ale zřejmě pomůže malým stavebníkům, neboť společné řízení může být pro některé menší projekty výhodou,“ poznamenala viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková.

Hospodářská komora se novelou zákona zabývala od prvotního návrhu z července roku 2015. Od té doby na zákoně s ministerstvem pro místní rozvoj, který měl zákon ve své gesci, úzce spolupracovala. Nakonec se HK ČR podařilo prosadit v Poslanecké sněmovně tři pozměňovací zákony ze čtyř.

„Prvním pozměňovacím návrhem chceme ochránit práva stavebníka nabytá v dobré víře a zabránit tomu, aby, když je již vydané a pravomocné stavební povolení, nemohl např. památkový úřad řízení znovu otevřít a stavební povolení v podstatě zrušit,“ vysvětluje Hana Landová ze Sekce územního a regionálního rozvoje při Hospodářské komoře ČR a dodává:

„Druhým pozměňovacím návrhem se snažíme vyjasnit pravidla jak postupovat při posuzování a kategorizaci území z hlediska jejich využití pro zastavění. Třetí pozměňovací návrh odstraňuje výkladové nejasnosti a narovnává práva vlastníků tak, aby jejich vlastnické právo nebylo narušeno ze strany orgánů veřejné moci,“ doplnila Landová.

Hospodářská komora České republiky vítá schválení novely zákona, ale zároveň upozorňuje, že novela neřeší problémy, které jsou v současném stavebním právu. Podle HK ČR je potřeba začít urychleně pracovat na moderním stavebním právu, kde budou jasné termíny i kompetence úřadů. To si přitom vyžádá i zásah do kompetenčního zákona.

„Zároveň je důležité, aby nový zákon pro stavebníky neznamenal papírování a obíhání jednotlivých úřadů. Jestli tomu tak bude, tak nebudeme stavět a rozvoj infrastruktury se zastaví,“ varuje viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková.

Novela upravuje podmínky také pro menší stavby – u většiny rodinných domů nebude potřeba stavební povolení, ale jenom ohlášení. Podle předkladatelky novely ministryně pro místní rozvoj Karly Šlachtové (ANO) by se tak čekání na schválení některých staveb mohlo zkrátit až o polovinu.