„Ta nabídka vypadá dobře. Můžeme se ale spolehnout, že zaplatíme pouze za zboží, které bude dodáno v požadovaném množství a kvalitě? Vždyť je to zahraniční firma a nic o ní nevíme.“

„Objednávka je to skutečně zajímavá, přichází ale od firmy, se kterou nemáme na tuzemském trhu zkušenosti. Zaplatí nám? Zaplatí nám včas? Získáme bankovní garance? A kolik papírování to přinese?“

Taková dilemata řeší firmy v okamžiku, kdy se chystají uzavřít obchod s dosud neznámým zahraničním nebo tuzemským partnerem. Nejistota vlivem dopadů koronavirové krize ještě sílí. Vyřídit veškeré podmínky transakcí tak, aby se obchod mohl uskutečnit, trvá obvykle týdny. Již brzy se tato doba může zkrátit pouze na několik hodin.

Domácí firmy se budou moci zaregistrovat na mezinárodní digitální platformu, díky které získají přístup k obchodním partnerům ve 13 evropských zemích, a tento počet se bude dále rozšiřovat. Uzavírat obchody budou moci napřímo online, aniž by musely přezkoumávat identitu či skutečnou existenci obchodního partnera, anebo provádět vleklé „papírování“ k zajištění financování svých obchodních pohledávek formou financování faktur nebo odkupu pohledávek z Garantované platby.

České firmy již zanedlouho získají možnost sjednávat přímé obchody s domácími i zahraničními obchodními partnery prostřednictvím moderní technologie blockchain. Na platformu we.trade, která je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících blockchainových portálů v Evropě a umožňuje firmám po celé Evropě sjednávat si napřímo obchody garantované bankami, se připojí tři největší domácí banky – Česká spořitelna, ČSOB a také Komerční banka. Je to vůbec poprvé, co se tuzemské banky rozhodly zpřístupnit domácím firmám tuto moderní technologii. Přístup na blockchainovou platformu tak získají desítky tisíc domácích firem z řad malých a středních podniků, velkých firem a korporací. Přístup na portál totiž může firmám udělit pouze jejich banka. Technologie blockchainu přináší především bezpečnost, protože veškeré zaznamenané operace jsou chráněny proti neoprávněným změnám z vnějšku, a také transparentnost, protože všichni obchodníci jsou prověřeni svými bankami.

Očekáváme, že k připojení České spořitelny dojde ve druhé polovině letošního roku,“ potvrdila Barbora Grohová, která v České spořitelně zodpovídá za služby denního korporátního bankovnictví.

Jaké výhody to firmám přinese?

„V období očekávaného zpomalování ekonomik firmy například získají větší jistotu, že dostanou zaplaceno včas, podle předem dohodnutých podmínek,“ říká Barbora Grohová. Na rozdíl od běžného obchodování totiž banka odběratele na požádání může vystavit platební závazek, tzv. “Garantovanou platbu”. Dodavatelé po splnění dohodnutých podmínek vypořádání obdrží vždy v den splatnosti platbu od banky odběratele.

Snižují se tak rizika opožděných plateb a druhotné platební neschopnosti. Moderní blockchainové platformy postupně nahrazují administrativně náročnější produkty obchodního financování, které se využívají zejména v obchodním styku s mimoevropskými státy, či pro velkoobjemové transakce s dlouhou splatností.

Na moderní blockchainové platformě dochází ke kompletní administraci transakcí, od sjednání obchodu, smluvních podmínek, automatického vypořádání platby nebo Garantované platby až po různé produkty financování, či možnosti online sledovat průběh plnění transakce. Vyřizování veškeré administrativy spojené s obchodem se zkrátí z několika týdnů na několik hodin. Výrazně se firmám sníží i administrativní náklady.

Další výhodou je skutečnost, že poté, co banka „načte“ danou firmu do platformy, nepožaduje již po ní dodatečné dokumenty spojené s konkrétním obchodem. K dokumentům mají přístup jen účastníci obchodní transakce. Samotné banky do nich nevidí, ani jejich obsah nekontrolují. Jediné, co banka kontroluje, je, zdali se uskutečnily předem dohodnuté úkony podmiňující platbu, jako třeba přijetí faktury, či dodání zboží. Na platformě pak lze sledovat průběh transakce v každém okamžiku.

Na trhu nyní panuje značná nejistota, která může trvat měsíce i roky. Česká spořitelna se snaží nabízet klientům taková řešení, která pomohou složitá období překlenout,“ potvrzuje Lenka Tomanová, manažerka projektového a exportního financování České spořitelny. „Blockchainová platforma we.trade umožní uzavírat obchody v digitální podobě pouze firmám, které jsou ověřeny členskými bankami. Tím dojde k výraznému posílení důvěry,“ zdůrazňuje Lenka Tomanová.
Formou joint venture nyní na portálu we.trade participuje 14 velkých evropských bank. V roce 2019 rostl na platformě, která vznikla v létě 2018, měsíčně počet transakcí v průměru o 38 procent.