Růst platů ve veřejném sektoru, který schválila česká vláda, zatíží státní rozpočet a negativně se promítne do celé ekonomiky. Platové výdaje státních zaměstnanců jen letos s přehledem překonají 162 miliard korun. Přestože současná vláda při svém nástupu k moci proklamovala, že fungování veřejné sféry výrazně zefektivní, zpřehlední a bude dbát na peněženky daňových poplatníků, svoji dosavadní politikou dokazuje pravý opak.

Vláda se k 1. červenci rozhodla přesunem platových tarifů plošně přidat 165 tisícům státních zaměstnanců o víc než devět procent. Podle Hospodářské komory se jedná – spíše než o systémové řešení – o předvolební tah. Komora se proto ptá, kde je slibovaná efektivita, kterou nám kabinet čtyři roky sliboval? „Nemáme nic proti tomu, aby schopný úředník dostal přidáno. U státních zaměstnanců ale postrádám jakékoliv ukazatele efektivity, podle kterých je lze objektivně hodnotit. Plošné přidávání peněz není systémové a platíme ho my všichni,“ dodává prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Stát vytváří tlak na všechny zaměstnavatele

Růst platů ve veřejné sféře podle Hospodářské komory vytváří velký mzdový tlak i na české zaměstnavatele a neúměrně zatíží státní rozpočet, který jen na platy státních zaměstnanců letos vydá minimálně 162 miliard korun. Hospodářská komora má za to, že by se měla vláda v posledních měsících spíše věnovat systémovým opatřením. Například, jak zjednodušit život českým podnikatelům, kteří nemalou měrou na platy státních zaměstnanců ze svých daní přispívají.

Byrokracie bobtná

Vláda ve včerejším prohlášení vyzdvihla hlavně zvyšování platů pro zaměstnance v sociálních službách a pro nepedagogické pracovníky ve školství, kteří jsou platově podhodnoceni. Chvályhodný čin vlády ale zastiňuje mnohem závažnější problémy, kterými státní správa dlouhodobě trpí. Jedním z hlavních je přebujelost státní správy. Jen během působení Sobotkovy vlády narostl počet státních zaměstnanců o 31 tisíc a výdaje na jejich platy se navýšily o 28 miliard. Není bez zajímavosti, že od roku 2013 vzniklo i deset nových úřadů. Celkem stát už zaměstnává 445 tisíc lidí.

Podnikatelé potřebují jednodušší systém, ne nové a nové úředníky

S přibývajícím počtem úředníků se ale pro podnikatele a živnostníky situace nelepší. Spíše naopak. Cesta efektivity vede podle Hospodářské komory opačným směrem: zeštíhlením státní sféry, nižšími daněmi a hlavně jednoduchým a přehledným systémem předpisů a zákonů, ve kterých se, bohužel, často neorientují politici, ani samotní úředníci, kteří mají na jejich dodržování primárně dohlížet. O to horší je pak zjištění, že celou armádu úředníků platí ze svých daní úplně všichni, včetně podnikatelů a živnostníků.

Zdroj foto: https://pixabay.com/cs/bankovky-pouk%C3%A1zky-podnik%C3%A1n%C3%AD-pen%C3%ADze-82948/