Hospodářská komora ČR oceňuje, že se nová vláda přihlásila ke klíčovým tématům, která jsou pro českou podnikatelskou veřejnost zásadní, jako je elektronizace státní správy, urychlení…