Tento týden byla Komora aktérem zásadní události. S Asociací krajů, Svazem průmyslu a dopravy ČR a představiteli školského odborového svazu podepsala memorandum o společném postupu v oblasti zvýšení kvality středního školství.

Střední školství, zejména učňovské, je dlouhodobě jednou z hlavních priorit snažení Hospodářské komory v oblasti zlepšování podnikatelského prostředí. V mnohém Komora uspěla a řada věcí se zlepšila. Vývoj ekonomiky z hlediska nároků na pracovní sílu nicméně spěje kupředu mílovými kroky, s čímž musí příprava mladé generace na budoucí povolání udržet tempo. A to se zatím nedaří, ba dokonce se nůžky mezi potřebami podniků a nabídkou na trhu práce neustále rozevírají. Není to jen český problém, ale problém všech vyspělých evropských ekonomik. A není třeba zdůrazňovat, že uzavření oněch nůžek je běh na dlouhou trať. A často je to především otázkou přesvědčování rodičů, že směřovat svého potomka do oblasti technického vzdělávání či řemesel není žádná prohra, spíše naopak.

Je nesporné, že zvlášť v poslední době, kdy se nedostatek pracovních sil, zejména v technických oborech, stal fatální překážkou naplňování podnikatelských záměrů českých firem, je třeba se k věci postavit pragmaticky a snažit se přejít od slov (s nimiž všichni souhlasí) k činům, byť třeba jen dílčím.

Díky podepsanému memorandu Komora získala opravdu silného partnera v podobě krajů, v jejichž moci je změnit řadu věcí přímo na místě – v mnoha případech jsou totiž přímo zřizovateli škol. Bez přímých zásahů hejtmanů, například proti nekvalitním školám, se věci nepohnou z místa. Komora také cílí na úpravy školského zákona a dalších právních norem, které by zvýšily pravomoci krajů v oblasti metodického směřování školství. Do celého vzdělávacího procesu by se měli také více zapojit zaměstnavatelé, kterým školy de facto vychovávají potenciální pracovníky. Přínos podnikatelské sféry do celé problematiky je proto neoddiskutovatelný.