Velká technologická modernizace nastala v naší společnosti „VÁPENKA VITOUL s.r.o.“ dne 18. prosince 2019. To se nám podařilo dokončit pomocí využití dotace z Evropských fondů proces nákupu nového nakladače a lopatového rýpadla od firmy Liebherr a dále třídící a drtící linky od firmy Powerstone. S těmito novými stroji dochází ve společnosti ke změně zpracování vápence tím, že po provedení odstřelu se nebude rubanina vozit k dalšímu zpracování do závodu, ale odtřídí se a podrtí do požadované velikosti přímo v lomu. Tímto způsobem snížíme prašnost a hlučnost, kterou produkovala stará drtírna v závodě, ušetříme PHM a motohodiny práce jednotlivých strojů. Došlo i ke snížení počtu pracovních míst načasováním tohoto aktu  právě do doby, kdy někteří zaměstnanci odcházeli do důchodového věku.