Češi každoročně dokazují, že patří mezi evropské premianty v třídění odpadu. A ani rok 2018 nebyl výjimkou. Stejně jako předloni pravidelně třídilo své odpady již 73 % obyvatel. Do barevných kontejnerů a menších nádob přispěl každý obyvatel ČR v průměru 49 kilogramy separovaného papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Vyplývá to ze statistik zveřejněných společností EKO-KOM.

Množství vytříděného odpadu
Každý obyvatel ČR loni vytřídil v průměru 21,3 kg papíru, 14,1 kg plastů, 13,2 kg skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů. A k tomu ještě odevzdal téměř 14 kilogramů kovů. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se loni vytřídilo přes 665 000 tun odpadů, prakticky polovinu z toho tvořily vytříděné obaly. Spolu s živnostenskými odpady se podařilo loni vytřídit a předat na třídicí linky přes 841 000 tun obalových odpadl. V praxi to znamená, že z více než 1,187 milionu tun jednorázových obalů uvedených loni na tuzemský trh, se podařilo v systému EKO-KOM vytřídit a předat k dalšímu využití a recyklaci 71 %.

Nádoby na tříděný sběr
V ČR je více než 413 000 barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. Díky postupnému zahušťování sběrné sítě, se zkracuje i průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. V roce 2018 se tak průměrná vzdálenost, kterou musel každý z nás urazit s vytříděným odpadem ze svého domova k nejbližším barevným kontejnerům, zkrátila na 91 metrů. To jsou zhruba 2 minuty chůze. Kvalita sběrné sítě je velmi komfortní i ve srovnání s ostatními zeměmi EU – jedno sběrné hnízdo slouží v ČR 124 lidem, což výrazně převyšuje unijní průměr. Nádobový sběr je v ČR ještě doplněn o sběr pytlový a odpady lze také třídit prostřednictvím sběrných dvorů a výkupen druhotných surovin. Tato kombinace dělá třídění odpadů ještě dostupnější.