dovolte mi obrátit se na Vás nikoliv jako prezident Hospodářské komory České republiky, ale spíše jako Vladimír Dlouhý a oslovit Vás v rámci charitativní kampaně pro SÍLU HLASU. I když vánoční Týden v kostce bude vydán v následujícím týdnu, obracím se na vás už dnes ve vánoční atmosféře.

Dita Horochovská je kvadruplegička, která se rozhodla pomáhat lidem s poškozením jemné motoriky horních končetin, aby byli schopni samostatně bez asistence druhé osoby ovládat počítač prostřednictvím svého hlasu. Dita je historicky první uživatelkou programu MyVoice a MyDictate, v roce 2005 a 2007 se podílela na testování prototypů obou programů a svými poznatky i praktickými připomínky přispěla k vytvoření jejich finální verzí. Proto se Dita rozhodla minulý rok založit společně s Lukášem Srbou spolek SILOU HLASU, z.s., prostřednictvím kterého realizují kurzy na výuku ovládání počítače hlasem pro hendikepované osoby a navracejí je do normálního života. Aby byly tyto kurzy pro klienty bezplatné, potřebují získat finanční prostředky od nás všech.

Finančně podpořit tento projekt je dle mého názoru velmi prospěšné, neboť našim hendikepovaným spoluobčanům nabízí možnost být nejenom kdykoliv informován o aktuálním dění, ale především být také kdykoliv v kontaktu se svými blízkými, ať již přes psané či mluvené slovo. Pokud Vás tato nabídka oslovila a jste ochotni se zapojit společně se mnou do projektu SILOU HLASU, můžete se obracet na kolegyni Lucii Štouračovou (stouracova@komora.cz, +420 266 721 613). Osobně jsem se rozhodl přispět částkou 20 tisíc korun.

Předem děkuji za Váš čas a přeji příjemné vánoční období.
Vladimír Dlouhý