Podle poslední informace Českého statistického úřadu vzrostly v druhém letošním čtvrtletí mzdy o 7,2 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Jedním z důvodů je fakt, že se česká ekonomika stále vyvíjí velmi dobře – ve druhém kvartálu vzrostlo HDP o 2,7 % meziročně. Poptávka firem po zaměstnancích sice ve stejném období zeslábla, ale je stále velmi silná. V situaci, kdy se firmám daří a zároveň má zaměstnání každý, kdo chce, tak dochází k tlaku na růst mezd. Například ve stavebnictví, kde lze práci nahradit stroji velmi obtížně, vzrostly mzdy mezi dubnem a červnem o 7,6 %. Podle propočtů Hospodářské komory přesáhl počet volných pracovních míst v polovině roku půl milionu a dále roste.

Podle poslední Komorové národohospodářské prognózy za celý letošní rok vzrostou nominální mzdy o 7,4 %. Takový růst je ale odtržený od produktivity práce, což zvyšuje zaměstnavatelům náklady a brzdí rozvoj jejich podnikání. Tato situace je ale dlouhodobě neudržitelná. Rychlý a silný růst nákladů na pracovní sílu významně snižuje firmám zisk. Vyšší mzdy se sice projeví ve vyšším výběru daní a pravděpodobně i ve vyšší spotřebě, ale zároveň i v nižších investicích firem, což bude na růst HDP působit negativně. Do problémů se dostávají zejména menší firmy, kde jsou mzdy hlavní výdajovou položkou (např. řemeslníci). Ti si růst mezd již prostě dovolit nemohou a jejich další existence bude ohrožena.

Problémem je pro podnikatele především umělé navyšování mezd, které nemá nic společného se situací na trhu popsanou výše. Jedná se o růst minimální mzdy a zaručených mezd, se kterými se pojí vedle dodatečných nákladů i náročná administrativa. Zvyšování platů ve veřejné správě bez ohledu na jejich výkony znamená další odčerpávání pracovní síly z trhu práce a komplikuje (často i znemožňuje) již tak pro firmy nákladné a zdlouhavé hledání zaměstnanců.

Nesmíme zapomínat, že letošní a příští rok jsou zatíženy významnými riziky, ať už se jedná o dopady brexitu, obchodních válek USA-EU-Čína nebo vývoje v Německu, což negativně působí na podnikatelskou náladu a ohrožuje další vývoj ekonomiky. S vysokou pravděpodobností nebudeme v nadcházejícím období svědky takových nárůstů HDP jako v minulých letech. V takové situaci je třeba důrazněji než kdy dříve odmítnout snahu ministryně Maláčové a zástupců odborů o další skokové navyšování minimální mzdy i platů úředníků.