Zdravý zaměstnanec je základem pro úspěšné fungování každé firmy. Možná i proto vyplývá z výsledků nedávné ankety Hospodářské komory ČR, že benefity v oblasti zdravotní péče a prevence chce svým zaměstnancům poskytovat 43 % dotázaných společností. Kromě tradičních příspěvků na sport a prevenci či poskytování zdravotních služeb na pracovišti jdou některé firmy ještě dál.

Například ŠKODA AUTO v letošním roce ve spolupráci a s podporou odborové organizace KOVO MB představila zaměstnancům program Na plicích záleží. „Program pro kuřáky jsme vybrali záměrně. Kouření je celospolečenský problém, na jehož řešení se chceme jako firma podílet a také jsou kuřáci vystaveni častějším virózám a infekcím horních cest dýchacích,“ vysvětlil Mgr. Jiří Prokop, Ph.D., vedoucí SG-Zdravotní služby a ergonomie ve společnosti ŠKODA AUTO.

V České republice kouří více než 2 miliony dospělých. Kolik příznivců tabáku je ve vaší společnosti?

Podle našich statistik kouří přibližně třetina našich zaměstnanců. Pokud by každý z nich vykouřil v průměru deset cigaret denně a krabička cigaret stála v průměru 80 korun, prokouří všichni zaměstnanci naší společnosti 146 milionů korun za rok. Když přičteme náklady na potenciálně vyšší nemocnost těchto zaměstnanců a nižší produktivitu v práci, je pomoc s odvykáním kouření oblast, kde můžeme pomoci nejen zaměstnancům, ale i výkonnosti celé firmy.

Zjišťovali jste před startem programu konkrétně, jak velký dopad má kouření na produktivitu zaměstnance v práci?

Připravili jsme modelový příklad, se kterým seznamujeme v informačních materiálech k programu i naše zaměstnance. Pokud by kouřil každý zaměstnanec 10 cigaret denně a 4 z nich vykouřil v pracovní době, strávil by v práci u cigarety přibližně 32 minut denně. Při 270 pracovních dnech by to na jednoho zaměstnance znamenalo ročně 8 tisíc minut prokouřených v práci. Za celou firmu by to bylo 80 milionů minut prokouřených v pracovní době za rok. Pochopitelně je to pouze model, ale je z toho jasné, že to je prostor, kde můžeme intenzivně zapracovat.

To jsou ohromující čísla. Na čem je tedy váš program Na plicích záleží založen?

Program má v zásadě dvě roviny. Rozhodli jsme se kuřáky otevřeně nformovat o všech rizicích a potenciálních dopadech kouření na jejich zdraví. Srozumitelnou formou se snažíme vysvětlit, že nejlepšíje přestat kouřit úplně. A pokud to kuřák nezvládne, že má smysl kouření omezit třeba i na polovinu nebo zkusit využít některou z alternativ, které mohou mít menší zdravotní rizika. Tou druhou rovinou je konkrétní pomoc s odvykáním kouření, kterou zaměstnancům dáváme.

Jak tato konkrétní pomoc vypadá?

Pokud se zaměstnanec rozhodne přestat kouřit úplně, může navštívit některou z plicních ambulancí, které jsou do programu zapojeny, nebo Poradnu pro odvykání kouření ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Na zahájenou léčbu přispěje i ŠKODA AUTO. V případě úspěchu může zaměstnanec získat další příspěvek od Odborové organizace KOVO MB a od Zdravotní pojišťovny ŠKODA, pokud je jejím pojištěncem.

Přestat s kouřením úplně ale není snadné. Mám známé, kteří to marně zkoušeli již několikrát. Jak pomáháte těm, kteří se na úplnou stopku cigaretám necítí?

To je samozřejmě velká část kuřáků. I proto jsme se rozhodli umožnit zaměstnancům, kteří se snaží přestat kouřit, ale nedokážou se vzdát nikotinu, přejít na potenciálně méně škodlivou variantu IQOS. Ve spolupráci se společností Philip Morris Česká republika, jež uvedla na český trh jako první producent alternativní zařízení IQOS, jsme připravili pro zaměstnance sérii informačních schůzek a dali jim možnost tuto novinku vyzkoušet. Protože v zařízení IQOS tabák nehoří, ale pouze se zahřívá, vdechuje kuřák do svých plic podstatně méně škodlivých látek než při kouření klasických cigaret.

Můžete již prozradit nějaké konkrétní výsledky vašeho programu?

Od začátku roku vyhledalo i díky programu Na plicích záleží pomoc dborníků na odvykání kouření několik desítek našich zaměstnanců. Dalších cca 10 procent kuřáků ve firmě se rozhodlo začít s omezením zdravotních rizik způsobených kouřením cigaret tím, že přešli na užívání bezdýmného zařízení IQOS. Výsledky programu jsou tedy prozatím velmi pozitivní. Musíme ale mít na paměti, že náš program nemá charakter krátkodobé kampaně – cílem ŠKODA AUTO je nejen poskytovat pomoc při odvykání kouření dlouhodobě, ale současně snížit riziko vzniku požárů a pochopitelně snížit nemocnost kouřením podpořenou.

 

Největší zdravotní rizika pro zaměstnance, které byste rádi omezili formou benefitů či jinou stimulací
(respondenti ankety Hospodářské komory ČR uváděli max. 3 odpovědi), říjen 2018

Jiří Prokop, vedoucí SG-Zdravotní služby a ergonomie ve společnosti ŠKODA AUTO