Energetická náročnost české ekonomiky v posledních desetiletích klesá, přesto je tuzemské hospodářství stále hodně náročné na spotřebu energií. Zdrojem pro velkou většinu energií zůstávají tradiční fosilní paliva. To se má však v blízké budoucnosti změnit. Důvodem jsou závazky státu k přechodu k bezemisní ekonomice. A hnací silou budou štědré dotační prostředky, které přerod tuzemské energetiky i průmyslu mají podpořit.

Přehledně: Z čeho pochází a na co jde energie v ČR

Česká ekonomika je druhou nejprůmyslovější zemí Evropské unie. Průmysl se v roce 2019 podílel na hrubé přidané hodnotě českého hospodářství 29 %. To je mnohem více než například v Německu (24 %) nebo v EU jako takové (20 %).

Podíl sektorů v národním hospodářství na hrubé přidané hodnotě v EU (2019)

Zdroj: Eurostat

Široká tuzemská průmyslová základna je hlavním důvodem vyšší energetické náročnosti české ekonomiky. Pro měření tohoto ukazatele se vypočítává podíl hrubé spotřeby energie na vyprodukovanou jednotku HDP. Energií se při tomto pohledu rozumí nejen spotřeba elektřiny, ale i tepla, využití zemního plynu, ropných produktů v dopravě či energetického spalování odpadů. Zkrátka všechny používané druhy energie. V ukazateli energetické náročnosti zaznamenala ČR velký pokrok – od roku 1995 do roku 2018 se energetická náročnost snížila o 42 %!

Energetická náročnost české ekonomiky (podíl hrubé spotřeby energie a HDP – kgoe per 1 000 EUR)

Zdroj: Eurostat

Přesto české hospodářství zůstává v energetické náročnosti při srovnání s ostatními zeměmi EU na čtvrté nejhorší příčce, a má tedy stále velký potenciál pro realizaci energetických úspor a zvyšování energetické efektivity.