Většině společností v CEE regionu se daří zrychlovat růst obratu, přesto ale nedosahují svého plného potenciálu a to především kvůli omezeným produkčním kapacitám. Společnosti trápí nedostatek kvalifikované pracovní síly a s tím související tlak na růst mezd.

Problémy s nedostatkem musí naši klienti často řešit zvýšením produktivity stávajících zdrojů. Věnují se především zefektivnění plánování, zajištění výkonného shop floor managementu, efektivitě podpůrných činností a využití nových technologií s rychlou návratností investice.

Zefektivnění plánovacích procesů bývá prvním krokem k maximalizaci využití současných kapacit a většinou nevyžaduje výraznější investice. Přesnější a stabilní plánování pomáhá zajistit vyšší připravenost materiálu a výrobních kapacit, dosahovat efektivního nastavení výroby a dává prostor zaměstnancům věnovat se plně efektivnímu výkonu. Výsledkem bývá nárůst dostupných kapacit o 10 až 15%. Více na www.pwc.cz.

Jiří Jakoubek, manažer v Provozním poradenství PwC ČR